Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO! | 23.11.2020

O tom, ako zábavnou formou rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov na prvom stupni základných škôl.


TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ


Súvisiace webináre

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Ako riadiť virtuálny pedagogický proces... alebo Čierna labuť v priamom prenose  | 24.11.2020

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Ako riadiť virtuálny pedagogický proces... alebo Čierna labuť v priamom prenose | 24.11.2020

Zásadné faktory pedagogického riadenia v nových podmienkach ako príležitosť VZORY D..

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Efektívne riadenie odborného podporného tímu | 25.11.2020

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Efektívne riadenie odborného podporného tímu | 25.11.2020

Profesionalita povolania a výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a kariérových pozícií p..

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Riadenie školy a krízová komunikácia | 26.11.2020

RIADITEĽSKÝ WEBINÁR: Riadenie školy a krízová komunikácia | 26.11.2020

O tom, ako počas korony podporiť a rozvíjať psychickú odolnosť zamestnancov škôl aškolských zariad..

Odmeňovanie zamestnancov školského stravovania | 01.12.2020

Odmeňovanie zamestnancov školského stravovania | 01.12.2020

Odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vysky..

Formy online vzdelávania | 03.12.2020

Formy online vzdelávania | 03.12.2020

Dištančné vzdelávanie alebo používanie moderných technológií v edukačnom procese... ..

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike | 07.12.2020

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike | 07.12.2020

Prečo je odborná spôsobilosť v elektrotechnike kľúčovou kompetenciou? ODBORNÁ SPÔ..

Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa? | 08.12.2020

Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa? | 08.12.2020

Dištančné vzdelávanie – možnosti, aspekty, výzvy pre riaditeľov, učiteľov aj rodičov... ..

Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte. – 1. díl | 25.01.2021

Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte. – 1. díl | 25.01.2021

Vrozené způsoby zvládání stresu PŘIROZENÉ ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU ..

PREČO SA NETREBA BÁŤ TESTOVANIA 9 ZO SLOVENČINY | 26.01.2021

PREČO SA NETREBA BÁŤ TESTOVANIA 9 ZO SLOVENČINY | 26.01.2021

Testovanie 9 ako výzva, ktorej sa nemusíme báť TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA..

NEPODCEŇUJME TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY! | 27.01.2021

NEPODCEŇUJME TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY! | 27.01.2021

O tom, ako kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 9 aj v dištančnej forme vyučovania a akým chybá..

Jak zvládat stres za pomoci úsměvu a smíchu | 01.02.2021

Jak zvládat stres za pomoci úsměvu a smíchu | 01.02.2021

aneb tipy, jak žít veseleji a umět se smát ÚSMEV A SMÍCH U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ..

PRVOUKA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV| 02.02.2021

PRVOUKA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV| 02.02.2021

O tom, ako žiakov priviesť k zručnostiam z prírodovednej oblasti a ako im sprostredkovať učivo tak..

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ NA ETIKE? ÁNO!| 08.02.2021

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ NA ETIKE? ÁNO!| 08.02.2021

Ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť naplnením učiva etickej výchovy počas dištančného vzdelávania ..

ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA | 17.02.2021

ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA | 17.02.2021

Najčastejšie problémy praxe, praktické rady a návody na riešenia v manažérskej práci vedúcich zari..

Nový žák - cizinec v mé třídě | 15.02.2021

Nový žák - cizinec v mé třídě | 15.02.2021

aneb tipy pro začlenění žáka-cizince do kolektivu třídy. NOVÝ ŽÁK – CIZINEC V MÉ ..

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 18.02.2021

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 18.02.2021

Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali: ..

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 22.02.2021

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 22.02.2021

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl..

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ – KĽÚČ K ÚSPECHU NIELEN V TESTOVANÍ | 23.02.2021

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ – KĽÚČ K ÚSPECHU NIELEN V TESTOVANÍ | 23.02.2021

Ako podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti u piatakov TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉH..

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY? | 24.02.2021

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY? | 24.02.2021

Testovanie 5 očami matematikára. Prečo je dobré vedieť, ako na tom vaši piataci v matematike sú. ..

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA... | 02.03.2021

ŠKÔLKAR SKÚMA, VYRÁBA, SPOZNÁVA... | 02.03.2021

Námety na rozvíjanie prírodovednej a technickej gramotnosti, poznávania spoločenského prostredia a..

Přechod z mateřské do základní školy | 01.03.2021

Přechod z mateřské do základní školy | 01.03.2021

aneb jak na to, aby to nebolelo ŠKOLNÍ ZRALOST a nadané dítě – 6. ..

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA? | 03.03.2021

VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA? | 03.03.2021

O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede. KULIFERD..

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE? | 04.03.2021

AKO NAUČIŤ DETI ORIENTOVAŤ SA V ČASE? | 04.03.2021

Orientácia v čase ako životná zručnosť, ktorú sa oplatí rozvíjať VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁL..

Dvouletí v MŠ | 08.03.2021

Dvouletí v MŠ | 08.03.2021

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ DVOULETÉ DETI V PREDŠKOLNÍM VZDĚ..

UČME DETI NARÁBAŤ S PENIAZMI UŽ NA PRVOM STUPNI | 09.03.2021

UČME DETI NARÁBAŤ S PENIAZMI UŽ NA PRVOM STUPNI | 09.03.2021

O tom, ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov na prvom stupni základných škôl. F..

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II. | 10.03.2021

BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE? II. | 10.03.2021

Webinár o tom, že učiť bádateľským spôsobom nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie ako na to. Ukážka..

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE | 15.03.2021

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA V ČASE PANDÉMIE | 15.03.2021

Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj TELESNÁ A ŠPO..

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021

PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE! | 16.03.2021

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), ..

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021

GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS | 23.03.2021

Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania...

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021

ČOSKORO ŠKOLÁKOM | 22.03.2021

Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy v oblastiach: Motorika, Samos..

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021

AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL | 17.03.2021

Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania...

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV | 07.04.2021

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5-6 ročných detí KUL..

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 20.04.2021

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU! | 20.04.2021

Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali: ..

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 26.04.2021

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI | 26.04.2021

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl..