Staňte sa našimi fanúšikmi
Sledujte naše videá

Pozrite sa na naše ďalšie videá na našom youtube kanále.
Staňte sa našimi fanúšikmi
Staňte sa našimi fanúšikmi
Konferencia

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5 je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí do Senca prišli a prejavili tak svoj záujem o kvalitné vzdelávanie. Ďakujeme všetkým partnerom aj médiám, že naše podujatie aj tento rok podporili.


Viac informácií nájdete TU.

Fotografie z konferencie zverejníme už čoskoro!

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár.

Vzdelávanie pedagógov

Školenia pre pedagógov

Školenia pre pedagógov

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ponúka pedagógom širokú paletu akreditovaných vzdelávacích programov. Školenia prebiehajú zážitkovou formou a umožnia pedagógom nielen získať nové vedomosti, ale aj priamo otestovať účinnosť nových metód v rámci workshopov.

Sú určené učiteľom primárneho, nižšieho stredného vzdelávania, nižšieho stredného odborného vzdelávania, stredného odborného vzdelávania, úplného stredného všeobecného vzdelávania, úplného stredného odborného vzdelávania a učiteľom pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľov strednej školy), majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov.

Programy sú vytvorené na základe potrieb pedagógov a sú zastúpené v tematických oblastiach:

- Inovatívne vyučovanie a tvorba Školského vzdelávacieho programu,
- Prierezové témy vo výučbe na 1. a 2. stupni základných škôl,
- Psychologické aspekty vyučovacieho procesu,
- Rozvíjanie gramotnosti na základných školách,
- Vyučovanie pomocou moderných technológií.

Školenia organizujeme LEN na dopyt školy pre minimálny počet 9 pedagógov.
Dopredu nevypisujeme ani miesto ani čas školenia, tieto detaily dohodneme priamo so školou podľa jej požiadaviek.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:

Mgr. Jana DandelovaMgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk

Akreditované školenia

Psychologické aspekty vyučovacieho procesu
NázovGarantKredity
Pedagogická diagnostika v praxi materskej školyPaedDr. Milena Lipnická, PhD.5 + 3
Výchovné procesy v školedoc. PhDr. I. Emmerová, PhD.6 + 3
Inklúzia – alebo škola pre všetkých (od vízie a filozofie, k transformácii a procesom evalvácie)prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.6 + 3

 

*Kredity a skúška. Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.


Neakreditované školenia

Na dopyt školy organizujeme akékoľvek neakreditované vzdelávanie. Škole sa plne prispôsobíme miestom, časom aj obsahom.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:
Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk


Video