Vzdelávanie pedagógov

Školenia pre pedagógov

Školenia pre pedagógov

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ponúka pedagógom širokú paletu akreditovaných vzdelávacích programov. Školenia prebiehajú zážitkovou formou a umožnia pedagógom nielen získať nové vedomosti, ale aj priamo otestovať účinnosť nových metód v rámci workshopov.

Sú určené učiteľom primárneho, nižšieho stredného vzdelávania, nižšieho stredného odborného vzdelávania, stredného odborného vzdelávania, úplného stredného všeobecného vzdelávania, úplného stredného odborného vzdelávania a učiteľom pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľov strednej školy), majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov.

Programy sú vytvorené na základe potrieb pedagógov a sú zastúpené v tematických oblastiach:

- Inovatívne vyučovanie a tvorba Školského vzdelávacieho programu,
- Prierezové témy vo výučbe na 1. a 2. stupni základných škôl,
- Psychologické aspekty vyučovacieho procesu,
- Rozvíjanie gramotnosti na základných školách,
- Vyučovanie pomocou moderných technológií.

Školenia organizujeme LEN na dopyt školy pre minimálny počet 9 pedagógov.
Dopredu nevypisujeme ani miesto ani čas školenia, tieto detaily dohodneme priamo so školou podľa jej požiadaviek.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:

Mgr. Jana DandelovaMgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk

Akreditované školenia

Psychologické aspekty vyučovacieho procesu
NázovGarantKredity
Pedagogická diagnostika v praxi materskej školyPaedDr. Milena Lipnická, PhD.5 + 3
Výchovné procesy v školedoc. PhDr. I. Emmerová, PhD.6 + 3
Inklúzia – alebo škola pre všetkých (od vízie a filozofie, k transformácii a procesom evalvácie)prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.6 + 3

 

*Kredity a skúška. Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.


Neakreditované školenia

Na dopyt školy organizujeme akékoľvek neakreditované vzdelávanie. Škole sa plne prispôsobíme miestom, časom aj obsahom.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:
Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk


Video