• Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka

ISBN / ISSN / KÓD: 640

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie napĺňa obsahové a výkonové štandardy tematických okruhov JA SOM, ĽUDIA a KULTÚRA. Deti vo veku od 4 – 6 rokov si vďaka úlohám v hracej ploche rozvíjajú zvukové vnímanie hlások, schopnosť priradiť čísla k danému počtu predmetov, triediť predmety podľa určitých kritérií a rozoznávať farby na obklopujúcich reáliách.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  10,00 € 5,00 €

ks

Popis

Cieľom didaktickej pomôcky je:
 • rozlišovať hlásky na začiatku slova,
 • priradiť čísla k danému počtu predmetov,
 • triediť predmety podľa určitých kritérií,
 • reagovať slovne na otázky týkajúce sa obsahu rozprávok,
 • rozoznať farby na obklopujúcich reáliách.
Pomocou didaktickej pomôcky rozvíjate obsahové štandardy:
 • Artikulácia hlások a hláskových skupín.
 • Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií.
 • Číselný rad.
Pomocou didaktickej pomôcky rozvíjate výkonové štandardy:
 • Vedieť sluchovo rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokáciu.
 • Počítať minimálne od 1 do 10.
 • Priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10.
 • Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť).
 • Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách.
Postup pri hre:
Hracia plocha je farebnou cestičkou rozdelená do troch celkov – rozprávok (Medovníkový domček – zelená cestička, Snehulienka – oranžová cestička, Tri prasiatka – žltá cestička). Deti po hracej ploche posúvajú svojho panáčika podľa hodeného počtu bodov na hracej kocke. Úlohu plnia vtedy, keď sa postavia na niektorý z dôležitých kameňov. Pred hraním samotnej hry predchádza prečítanie, či prerozprávanie týchto troch príbehov a následný rozhovor s deťmi.

OBSAH

Didaktická pomôcka obsahuje:
Herný plán vo formáte A3 a inštruktáž s popisom úloh na „dôležitých kameňoch".


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu didaktická pomôcka
Formát A3

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu didaktická pomôcka
Formát A3

Súvisiace produkty

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka

ČÍSLA A ČÍSLICE – didaktická pomôcka

Cieľom didaktickej pomôcky je:nadobudnúť poznatky o číslach a čísliciach,pomáhať dieťaťu získavať ps..

5,00 € 10,00 €

ČÍSLA - didaktická pomôcka

ČÍSLA - didaktická pomôcka

Cieľom didaktickej pomôcky je: osvojenie poznatkov o prirodzených číslach, osvojenie poznatkov o..

5,00 € 10,00 €