• ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-228-9

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI


Ako sa orientovať v množstve zákonov, vyhlášok, nariadení, smerníc a pokynov nielen ministerstva školstva, ktoré upravujú všetky oblasti činnosti a prevádzky škôl a školských zariadení? S týmto zámerom prichádza publikácia Zákony v školskej praxi s podtitulom Sprievodca riaditeľa školy právnymi predpismi a ich aplikácia v praxi. V jednotlivých kapitolách a článkoch nájdete zrozumiteľný výklad právnych predpisov platných pre základné, stredné aj špeciálne školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    68,00 €

ks

Popis

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynútilo množstvo nových a novelizovaných právnych predpisov pre školy. Je určená najmä riaditeľom základných, stredných, ale aj špeciálnych škôl. Potrebné a dôležité informácie prináša aj ďalším vedúcim zamestnancom a môže byť užitočným pomocníkom aj pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Cieľom publikácie je pomôcť vedeniu školy s aplikáciou právnych noriem v praxi. Ponúka riešenia právnych úloh riaditeľa školy a oboznamuje s právami a povinnosťami riaditeľa i zamestnancov a s kompetenciami zriaďovateľa i kontrolných orgánov.

Autormi článkov sú uznávaní odborníci:

  • z pedagogickej oblasti (ministerstvo školstva, pedagogické fakulty, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, riaditelia škôl a pod.),
  • právnici,
  • z oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce, hygieny, ktorí sú v danej problematike doma a majú skúsenosti, ktoré uplatňujú v praxi.

Výhody publikácie:

  • Všetky dôležité právne predpisy týkajúce sa chodu a riadenia školy nájdete v jednej publikácii.
  • Komentáre k novým zákonom a vyhláškam vám uľahčia pochopiť ich zmysel a aplikáciu do školskej praxe.
  • Právne úlohy riaditeľa školy odborníci vysvetľujú zrozumiteľne a názorne na príkladoch zo školskej praxe.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
RNDr. Igor Gallus

Autori:
Ing. Jana Sládečková 
PhD. Mgr. Slavomír Fabuľa
Mgr. Tatiana Kizivatová
Mgr. Anna Bystrianska
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
JUDr. Danica Bedlovičová 
Mgr. Jana Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 2 Otázky a odpovede

B Predpisy rezortu školstva
B 1 Financovanie
B 2 Výchovno-vzdelávací proces
B 3 Personalistika

C Mimorezortné predpisy
C 1 Ekonomika
C 2 Prevádzka
C 3 Personalistika

D Interné predpisy školy
D 1 Zamestnanci
D 2 Zamestnanci, žiaci, rodičia
D 3 Ekonomika

E Špecifická problematika
E 1 Pedagogickí zamestnanci a žiaci
E 2 Zamestnanci školy

F Kontrola a sebakontrola
F 1 Kontrola
F 2 SebakontrolaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 959
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 959
Formát A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT ŠKOLY

MANAŽMENT ŠKOLY

Riaditeľ školy musí v rámci svojej pracovnej pozície vykonávať hneď niekoľko dôležitých funkcií, za ..

65,00 €

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

Publikácia je určená všetkým, ktorí pracujú s dokumentáciou školy, teda tak riaditeľom, ako aj učite..

75,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

7,00 €

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH 1. Úvod 2. Právne predpisy súvisiace s per..

9,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

5,00 €

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Jarmila Belešová OBSAH 1. Právne predpisy2. Čo je práca nadčas?3. ..

5,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

Ak chce prevádzkovateľ – škola zverejňovať akékoľvek osobné údaje na svojom webovom sídle, mal by si..

5,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

20,00 €

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA PRE ŠKOLY

Publikácia sa zaoberá vzťahom zamestnávateľ (riaditeľ) – zamestnanec. Zamestnávateľ v nej nájde špe..

68,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €