• ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 8. ROČNÍK

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-325-5

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 8. ROČNÍK

WEBINÁR
Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  9,00 € 6,00 €

ks

Popis


Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

Prináša testy zamerané na jednotlivé učivá (podstatné mená, vybrané slová, číslovky, slovesá, zámená a pod.), ale takisto aj tzv. zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti z učiva celého 8. ročníka základnej školy.


Pracovný zošit ZOPAKUJ SI SLOVENČINU pre 8. ročník ZŠ:

• kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom aj rodičom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL,
• v jednom pracovnom zošite nájdete profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL.


Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.


Pracovný zošit ZOPAKUJ SI SLOVENČINU pre 8. ročník ZŠ je určený na: 

 • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 5. ročníku ZŠ,
 • precvičenie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie pravopisných schopností,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),
 • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

V pracovných zošitoch Zopakuj si slovenčinu je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí. 

ODBORNÁ GARANCIA

Editor: PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Autori: 

Mgr. Zuzana Bartošová
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Veronika Burčíková
Mgr. Veronika Dobrovodská
Mgr. Stanislava Havettová
PhDr. Katarína Hincová
PhD. Mgr. Daniela Lexmanová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Mária Mydlová 

OBSAH

TEST 1 – SPODOBOVANIE
TEST 2 – PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, PÍSANIE ČIARKY
TEST 3 – VYBRANÉ SLOVÁ
TEST 4 – CUDZIE SLOVÁ
TEST 5 – PODSTATNÉ MENÁ
TEST 6 – PRÍDAVNÉ MENÁ
TEST 7 – ZÁMENÁ
TEST 8 – ČÍSLOVKY
TEST 9 – SLOVESÁ
TEST 10 – PRÍSLOVKY
TEST 11 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 12 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 13 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 14 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 15 – ZMIEŠANÝ TEST
KĽÚČ
STRUČNÉ ZHRNUTIE UČIVA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 96
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 96
Formát A4

Súvisiace produkty

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Ide o jedinečnú a všestrannú publikáciu určenú pre učiteľov na základných školách.Prináša zmiešané t..

49,00 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 9. ROČNÍK

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 9. ROČNÍK

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 9. ročníka na upevnenie, preopakovanie a p..

6,00 € 9,00 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 5. ROČNÍK

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 5. ROČNÍK

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakovanie a p..

6,00 € 9,00 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 7. ROČNÍK

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 7. ROČNÍK

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 7. ročníka na upevnenie, preopakovanie a p..

6,00 € 9,00 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 6. ROČNÍK

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 6. ROČNÍK

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 6. ročníka na upevnenie, preopakovanie a p..

6,00 € 9,00 €

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby ob..

9,00 €

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyváž..

9,00 €

TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Koncepcia úloh pracovného zošita a rôznorodosť jednotlivých textov všetkých slohových žánrov robia z..

9,00 €