• ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-315-6

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI


Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 € 11,00 €

ks

Popis

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok sa dotýka práva verejnosti na informácie a základnú zásadu – zásadu transparentnosti subjektu verejnej správy. Uvedené skutočnosti sú často kontrolované vonkajšími a vnútornými kontrolami.

Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

Výhody:

  • Je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy.
  • Vďaka brožúre budú čitatelia zverejňovať údaje v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám i GDPR.
  • Obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
  • Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.
  • Obsahuje modelové príklady procesu zverejňovania.
  • Obsah vyplýva z vykonaných kontrol za posledné roky 2011-2018.  

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Autor pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od r. 2011. Vďaka svojej kontrolnej praxi pozná problémy a slabé miesta kontrolovaných subjektov a brožúrou im chce pomôcť vyhnúť sa chybám, pokutám a zverejňovať v súlade so zákonmi. Viaceré oblasti objasnené v brožúre obsahujú odporúčania a modelové situácie vzťahujúce sa k téme zverejňovania. Brožúra vznikala za pomoci spracovaných kontrol v prostredí hlavného mesta a metodickej pomoci subjektom verejnej správy. 

Recenzenti: 
Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky
Ing. Eva Pavlíková, vnútorná kontrolórka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

OBSAH

1. Úvod
2. Povinné údaje a ich kontrola
2.1 Informačné povinnosti vzťahujúce sa pre mestá a obce
3. Zverejňovanie zmlúv
3.1 Miesto zverejnenia zmlúv
3.1.1. Zverejňovanie v štátnych organizáciách – centrálny register zmlúv
3.1.2 Zverejňovanie v samosprávnych organizáciách – webové sídlo
3.2 Typy zverejňovaných zmlúv
3.3 Náležitosti zverejňovania zmlúv
3.4 Modelové príklady procesu zverejňovania zmlúv
3.5 Zhrnuté upozornenia do praxe
3.6 Zverejňované zmluvy – kontrola webových sídiel
3.7 Otázky k téme zverejňovania zmlúv
4. Zverejňovanie faktúr
4.1 Miesto zverejnenia faktúr
4.2 Typy zverejňovaných faktúr
4.2 Náležitosti zverejňovania faktúr
4.4 Modelové príklady zverejňovania faktúr
4.5 Zverejnené faktúry – kontrola webových sídiel
4.5 Otázky k téme zverejňovania faktúr
5. Zverejňovanie objednávok
5.1 Miesto zverejnenia objednávok
5.2 Typy zverejňovaných objednávok
5.3 Náležitosti zverejňovania objednávok
5.4 Modelové príklady procesu zverejňovania objednávok
5.5 Otázky k téme zverejňovania objednávok
5.6 Zverejňované objednávky – kontrola webových sídiel
6. Obmedzenia zverejnenia povinných údajov (zmlúv, faktúr a objednávok)
6.1 Požiadavky na nesprístupnenie niektorých informácií
6.2 Čo všetko podlieha nezverejneniu a anonymizácii údajov?
7. Vzťah zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok a výkon základnej finančnej kontroly
7.1 Spôsoby častého overovania z praxe subjektov verejnej správy
7.2 Príklady správneho a nesprávneho spôsobu výkonu základnej finančnej kontroly
8. Vzory interných smerníc
8.1 Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
8.2 Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
8.3 Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
8.4 Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
8.5 Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor

OBSAH CD

Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 124
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 124
Formát A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Brožúra sa zameriava na 3 oblasti hodnotenia:alternatívne hodnotenie,formatívne hodnotenie,slovné ho..

22,00 €

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

VYBRANÉ INTERNÉ SMERNICE I. + USB

Brožúra Vybrané interné smernice I. oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, škol..

28,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

BALÍK PRE ZRIAĎOVATEĽOV

Balík PRE ZRIAĎOVATEĽOV tvoria nasledujúce tri brožúry: GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY ..

61,00 € 95,00 €

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ..

31,00 € 75,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

17,00 € 37,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

75,00 €