Staňte sa našimi fanúšikmi
Sledujte naše videá

Pozrite sa na naše ďalšie videá na našom youtube kanále.
Staňte sa našimi fanúšikmi
Staňte sa našimi fanúšikmi
Konferencia

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5 je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí do Senca prišli a prejavili tak svoj záujem o kvalitné vzdelávanie. Ďakujeme všetkým partnerom aj médiám, že naše podujatie aj tento rok podporili.


Viac informácií nájdete TU.

Fotografie z konferencie zverejníme už čoskoro!

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár.

  • ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-315-6

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

NOVINKA
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

Popis

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok sa dotýka práva verejnosti na informácie a základnú zásadu – zásadu transparentnosti subjektu verejnej správy. Uvedené skutočnosti sú často kontrolované vonkajšími a vnútornými kontrolami.

Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

Výhody:

  • Je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy.
  • Vďaka brožúre budú čitatelia zverejňovať údaje v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám i GDPR.
  • Obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
  • Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.
  • Obsahuje modelové príklady procesu zverejňovania.
  • Obsah vyplýva z vykonaných kontrol za posledné roky 2011-2018.  

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Autor pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od r. 2011. Vďaka svojej kontrolnej praxi pozná problémy a slabé miesta kontrolovaných subjektov a brožúrou im chce pomôcť vyhnúť sa chybám, pokutám a zverejňovať v súlade so zákonmi. Viaceré oblasti objasnené v brožúre obsahujú odporúčania a modelové situácie vzťahujúce sa k téme zverejňovania. Brožúra vznikala za pomoci spracovaných kontrol v prostredí hlavného mesta a metodickej pomoci subjektom verejnej správy. 

Recenzenti: 
Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky
Ing. Eva Pavlíková, vnútorná kontrolórka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

OBSAH

1. Úvod
2. Povinné údaje a ich kontrola
2.1 Informačné povinnosti vzťahujúce sa pre mestá a obce
3. Zverejňovanie zmlúv
3.1 Miesto zverejnenia zmlúv
3.1.1. Zverejňovanie v štátnych organizáciách – centrálny register zmlúv
3.1.2 Zverejňovanie v samosprávnych organizáciách – webové sídlo
3.2 Typy zverejňovaných zmlúv
3.3 Náležitosti zverejňovania zmlúv
3.4 Modelové príklady procesu zverejňovania zmlúv
3.5 Zhrnuté upozornenia do praxe
3.6 Zverejňované zmluvy – kontrola webových sídiel
3.7 Otázky k téme zverejňovania zmlúv
4. Zverejňovanie faktúr
4.1 Miesto zverejnenia faktúr
4.2 Typy zverejňovaných faktúr
4.2 Náležitosti zverejňovania faktúr
4.4 Modelové príklady zverejňovania faktúr
4.5 Zverejnené faktúry – kontrola webových sídiel
4.5 Otázky k téme zverejňovania faktúr
5. Zverejňovanie objednávok
5.1 Miesto zverejnenia objednávok
5.2 Typy zverejňovaných objednávok
5.3 Náležitosti zverejňovania objednávok
5.4 Modelové príklady procesu zverejňovania objednávok
5.5 Otázky k téme zverejňovania objednávok
5.6 Zverejňované objednávky – kontrola webových sídiel
6. Obmedzenia zverejnenia povinných údajov (zmlúv, faktúr a objednávok)
6.1 Požiadavky na nesprístupnenie niektorých informácií
6.2 Čo všetko podlieha nezverejneniu a anonymizácii údajov?
7. Vzťah zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok a výkon základnej finančnej kontroly
7.1 Spôsoby častého overovania z praxe subjektov verejnej správy
7.2 Príklady správneho a nesprávneho spôsobu výkonu základnej finančnej kontroly
8. Vzory interných smerníc
8.1 Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
8.2 Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
8.3 Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
8.4 Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
8.5 Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor

OBSAH CD

Smernica o zverejňovaní zmlúv (samospráva) – vzor
Smernica o zverejňovaní faktúr a objednávok (samospráva a štátna správa súčasne) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv (pre štátne organizácie) – vzor
Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok (krátka všeobecná verzia smernice) – vzor
Smernica o obehu účtovných dokladov – vzor Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 124
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 124
Formát A5

Súvisiace produkty

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

RÝCHLOKURZ DOBRÉHO RIADITEĽA ŠKOLY

RÝCHLOKURZ DOBRÉHO RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že šk..

15,00 €

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pe..

15,00 €

PRÁVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

PRÁVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Brožúra je venovaná riešeniu každodenných konfliktov zamestnancov školy. Riaditeľ školy sa dozvie, ..

18,00 €