• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

GRAMATICKY SPRÁVNE PO ANGLICKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH

GRAMATICKY SPRÁVNE PO ANGLICKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH

NOVINKA

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení.

 • Cena: 18,90 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-300-2

Typ produktu: Jazyková literatúra

PRÁVE VYŠLO.

POPIS

Komplexný a prehľadný sprievodca anglickou gramatikou. S touto podrobnou gramatikou si môžete osvojiť gramatické vedomosti až po úroveň C1 Európskeho referenčného rámca, t.j. sú tu preberané všetky dôležité témy anglickej gramatiky.

Jasné, ľahko pochopiteľné pravidlá, prehľadné tabuľky a podrobné tabuľky použitia vám rýchlo sprostredkujú spoľahlivé vedomosti. Mnoho praktických, reálnych príkladov vám ukáže, ako sa daný gramatický jav správne používa.
Pomocou mnohých ďalších cvičení môžete naučené sami používať. Pritom je stupeň obťažnosti cvičenia označený od jednej až po štyri bodky.

Na okraji stránky nájdete veľa užitočných tipov a informácií, ktoré sa týkajú správneho jazykového použitia:
• učebné tipy a doplňujúce odkazy,
• pravidlá, zvláštnosti, výnimky,
• odkazy na ostatné kapitoly,
• porovnania britská angličtina – slovenčina a britská angličtina – americká angličtina,
• pomoc pri slovnej zásobe a preklade.

VÝHODY:

 • Pre všetkých – začiatočníkov, pokročilých aj profesionálov.
 • Precvičíte si rýchlo a spoľahlivo všetky gramatické témy v každodenných situáciách.
 • Upevníte si vedomosti prostredníctvom množstva príkladov a cvičení.
 • Objavíte veľa užitočných učebných tipov.
 • Overíte si svoje napredovanie v učení.
 • Osvojíte si všetky dôležité gramatické pravidlá aj výnimky.

PRÍLOHY:

 • Ku všetkým cvičeniam v knihe nájdete aj riešenia.
 • V slovníku si môžete rýchlo vyhľadať všetky anglické slovíčka, pokiaľ už neboli preložené priamo v kapitole.
 • Všetky gramatické pojmy, ktoré boli použité v tejto knihe, nájdete usporiadané a vysvetlené v prehľade na konci knihy.
 • Vecný register a register hesiel na konci knihy vám umožnia sa rýchlo presunúť k danej gramatike.

 

JAZYK A ÚROVEŇ

Komplexný a prehľadný sprievodca anglickou gramatikou je určený pre začiatočníkov až pokročilých (A1 – C1).

AUTORI

Autor pôvodného diela: Birgit Piefke Wagner
Preklad: Martina Katuščáková

OBSAH

 1. Podstatné mená
 2. Genitív
 3. Člen
 4. Zámená
 5. Prídavné mená
 6. Zástupné výrazy "one"/"ones"
 7. Príslovky
 8. Slovesá
 9. Rozkazovací spôsob
10. Gerundium a neurčitok
11. Slovesá "be", "have" a "do"
12. Gramatické časy
13. Present simple – jednoduchý prítomný čas
14. Present progressive – prítomný priebehový čas
15. Past simple – jednoduchý minulý čas
16. Past progressive – minulý priebehový čas
17. Present perfect – predprítomný čas
18. Present perfect progressive – predprítomný priebehový čas
19. Past perfect – predminulý čas
20. Past perfect progressive – predminulý priebehový čas
21. Future – budúci čas

22. Kondicionál – podmieňovací spôsob
23. Prehľad všetkých gramatických časov
24. Opytovacie vety
25. Vzťažné vety
26. Podmieňovacie vety
27. Trpný rod
28. Nepriama reč
29. Modálne slovesá a ich opisné tvary
30. "Some" a "any"
31. Predložky
32. Spojky
33. Slovosled vo vete
34. Číslovky

Prílohy
Riešenia
Slovník
Vecný register a register hesiel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán: 320
Formát: 16,2 x 22,8 cm
Typ väzby: mäkká
Rok vydania: 2018

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Gramaticky správne po Anglicky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Typ: Učebnice a slovníky
Jazykové úrovne: A1 / úplný začiatočník, A2 / začiatočník, B1 / mierne pokročilý, B2 / stredne pokročilý, C1 / pokročilý

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info