O Raabe

RAABE jedinečnosť

Sme odborné nakladateľstvo s 25-ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytujeme kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov.
Medzinárodné pôsobenie nám umožňuje získavať exteritoriálne znalosti a skúsenosti, ktoré dokážeme implementovať na Slovensku ako príklady dobrej praxe. Rovnako však propagujeme dobrú prax Slovenska v zahraničí, čím vytvárame široké pole spolupráce na rôznych úrovniach s cieľom zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie.
Spájaním progresívnych myšlienok našich zákazníkov ako odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvárame pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych projektov.

RAABE história

História nakladateľstva RAABE siaha až do roku 1948, kedy Dr.Josef Raabe začal pripravovať svoje prvé odborné informačné materiály pre nemecké školy. V roku 1979 sa nakladateľstvo stalo súčasťou nemeckého nakladateľstva Ernst Klett Verlag a od polovice 80-tych rokov sa vyvíja ako moderné špecializované nakladateľstvo s výnimočnou metodológiou produktov.
Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. V roku 2004 sme sa osamostatnili a odvtedy pôsobíme ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Sme členom skupiny Klett, ktorá je dnes jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe.
V posledných rokoch nastal dynamický rozvoj našich aktivít a portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na požiadavky a predstavy súčasných i budúcich užívateľov, digitalizáciu trhu, ako aj na problematický vývoj vzdelávania a jeho následky.


RAABE vízia

Naším dlhodobým cieľom je podpora kvality vzdelávania. Chceme byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú našou víziou. Vydávame odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií a činností. Samozrejmosťou je odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby.
S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov spájame tradičné a moderné vyučovacie metódy a vytvárame mosty medzi tlačenými a digitálnymi učebnými materiálmi. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.
Záleží nám na slovenskom školstve, na postavení učiteľov, na gramotnosti detí, na záujme rodičov, na našej budúcnosti.Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy.

RAABE v zahraničí

V súčasnosti nakladateľstvo RAABE ponúka širokú škálu produktov nielen v Nemecku, ale s veľkým úspechom aj v iných štátoch Európy, a to v Českej republikeMaďarskuBulharsku a na Slovensku.
Medzinárodná spolupráca a výmena praktických skúseností na odbornej úrovni dáva našim produktom ďalšiu významnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.
RAABE je členom skupiny Klett, ktorá je jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe.
Skupina Klett sídli v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi 58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách je skupina Klett jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe. Ďalšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke www.klett-gruppe.de.