RAABE Akadémia
91
92
Typ produktu
78
Typ inštitúcie
17
18
79
19
69
Určené pre
30
31
32

RAABE Akadémia


Inovačné a aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Pozrite si ponuku jedinečných vzdelávacích programov, realizovaných na základe oprávnení MŠVVaŠ SR, po absolovaní ktorých si môžete zvýšiť tarifný plat až o 3 %.

Samoštúdium online

* Kedykoľvek a kdekoľvek

* Neobmedzený prístup k materiálom

* Tempo, ktoré vám vyhovuje

* Skúsení lektoriDIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ

DIEŤA S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU V MŠ


Program inovačného vzdelávania sa zameriava na problematiku narušenej komunikačnej schopnosti u de..

150,00 €

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA

DIEŤA S ADHD – TREST ALEBO ODMENA?


Vzdelávací program inovačného vzdelávania pomôže zorientovať v problematike Attention deficit hypera..

150,00 €

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY


Vzdelávací program inovačného vzdelávania ponúka príležitosť pre rozvoj pedagogických kompetencií v ..

150,00 €

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ


Vzdelávací program inovačného vzdelávania priblíži multikultúrnu výchovu ako integrovanú súčasť vzde..

150,00 €

KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexne spracovanú problematiku prírodovednej gramotnosti pre 2. s..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky a jej rozvoja u detí ..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA


Aktualizačné vzdelávanie spracúva tému matematickej gramotnosti so zameraním na problematiku matemat..

300,00 €

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

KURIKULUM – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ


Aktualizačné vzdelávanie ponúka spracovanú tému prírodovednej gramotnosti a vzdelávania pre deti pre..

300,00 €

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE

KURIKULUM – KRITICKÉ MYSLENIE


Aktualizačné vzdelávanie kumuluje poznatky a informácie na rozvoj kritického myslenia pedagógov a ži..

300,00 €

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie prináša komplexné teoretické poznatky a praktické návody na zvýšenie kompet..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY


Aktualizačné vzdelávanie zahrňuje spracovanú problematiku finančnej gramotnosti pre stredné školy. ..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY


Aktualizačné vzdelávanie ponúka tému finančnej gramotnosti implementovanú v prostredí materských škô..

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie prináša spracovanú tému finančnej gramotnosti implementovanú v prostredí 2...

300,00 €

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie, ktoré obsahuje všetko, čo potrebuje učiteľ prvého stupňa základnej školy v..

300,00 €

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

INKLÚZIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM


Vzdelávací program aktualizačného vzdelávania prináša pohľad praxe na spoluprácu pedagógov základnýc..

300,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 63 (5 stránok)