• Jazykova literatura RAABE
  • Skola 2016/2017
  • citatelsky orech 3
  • Skolkar metodiky
  • Previous
  • Ďalší
01
December
2016

Štvrtina slovenských základných škôl bude lúskať príbehy!

Pridané: 01.12.2016 15:45:00 Počet zobrazení: 378

Štvrtina slovenských základných škôl bude lúskať príbehy! Od septembra do novembra tohto roku sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, prihlásilo takmer 25 000 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy.

26
November
2016

Viete, ako pracovať s evaluačnými otázkami v materskej škole?

Pridané: 26.11.2016 12:15:00 Počet zobrazení: 173

Viete, ako pracovať s evaluačnými otázkami v materskej škole? Od 1. septembra 2016 vstúpil do platnosti pre všetky materské školy na Slovensku nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý zavádza do oblasti hodnotenia/evaluácie v predprimárnom vzdelávaní nový prvok – tzv. evaluačné otázky.

24
November
2016

Riaditelia škôl na Slovensku dnes upratujú vo veľkom!

Pridané: 24.11.2016 07:00:00 Počet zobrazení: 138

Riaditelia škôl na Slovensku dnes upratujú vo veľkom! Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zboru. A popri tom všetkom ešte aj účinná obrana voči agresívnym rodičom či výučba prírodovedných predmetov zábavným spôsobom. Akého spoločného menovateľa majú všetky tieto činnosti? Je ním riaditeľ školy! Asi 150 z nich sa dnes stretáva v bratislavskom Konferenčnom centre garni* G Hotela, aby tu spoločne diskutovali o aktuálnych legislatívnych otázkach školskej praxe.

23
November
2016

RAABE vydáva metodiku pre učiteľov chémie. Je jediná svojho druhu na trhu

Pridané: 23.11.2016 14:30:00 Počet zobrazení: 185

RAABE vydáva metodiku pre učiteľov chémie. Je jediná svojho druhu na trhu ÉČKA V POTRAVINÁCH – tak znie názov novej metodickej príručky pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Učiteľom ponúka nielen základné informácie o éčkach, ich pôvode a označení, ale aj metodický materiál pre učiteľov ako návod na to, ako pracovať so žiakmi na tému éčiek v potravinách vo vyučovacích predmetoch. Pomáha naplniť výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu a obsahuje aj pracovné listy pre žiakov, ktoré sú využiteľné priamo na vyučovaní.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info