• Skolkar metodiky
  • Diare
  • Roadshow Technika
  • Roadshow 1 stupen
  • Roadshow 2 stupen
  • Kuliferdo zrelost
  • Previous
  • Ďalší
23
August
2016

RAABE vydá Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v tlačenej podobe

Pridané: 23.08.2016 10:15:00 Počet zobrazení: 9807

RAABE vydá Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v tlačenej podobe Na prekvapenie mnohých riaditeliek a učiteliek v materských školách vydal 17. augusta 2016 Štátny pedagogický ústav na svojej stránke strohý oznam, že „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 je k dispozícii len v elektronickej verzii. Dokument nebude vydaný v tlačenej podobe“. Odborné nakladateľstvo RAABE sa rozhodlo vyjsť v ústrety nespokojným pedagógom a dôležitý dokument vydá na vlastné náklady aj v tlačenej podobe.

09
August
2016

Poznáte skratku THOP? Ak pracujete v materskej škole, mohli by ste...

Pridané: 09.08.2016 11:16:29 Počet zobrazení: 125

Poznáte skratku THOP? Ak pracujete v materskej škole, mohli by ste... Už v materskej škole sa niektoré deti javia ako neprimerane neposedné, s problémami s pozornosťou a s impulzivitou. Ak sa začne s takýmito deťmi pracovať ešte pred nástupom do školy, mnohým ďalším problémom dokážeme predchádzať.

01
August
2016

RAABE koordinátorom medzinárodného projektu na podporu výučby prírodovedných predmetov

Pridané: 01.08.2016 16:30:00 Počet zobrazení: 704

RAABE koordinátorom medzinárodného projektu na podporu výučby prírodovedných predmetov Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom „ I – SKYPE – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education“ na podporu vzdelávania prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl bude trvať 33 mesiacov. RAABE získalo grant 302 905 EUR.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info