Podporujeme

Úsmev ako dar

Keďže nie všetkým deťom je dopriate vyrastať v kompletnej rodine,  je pre RAABE prirodzené, že podporuje aj deti z detských domov, záleží mu na vzdelávaní v náhradných rodinách a pomoci mladým dospelým po odchode z detského domova. 

Viac informácií »

Zlatý Amos

Populárna žiacka anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku, popularizujúca túto náročnú profesiu. Pre ocenených pedagógov RAABE pravidelne venuje odborné publikácie, ktoré pomáhajú učiteľom pri ich každodennej práci so žiakmi.

Viac informácií »