Prehlásenie o prístupnosti

Funkčnosť internetovej stránky

Internetová stránka www.raabe.sk je vytvorená v s súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java appletov a JavaScript skriptov.


Internetová stránka je plne funkčná v aktuálnych verziách prehliadačov:

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome

Microsoft Edge


Texty a obsah

Obsah internetovej stránky možno jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

  • Zväčšenie stránok: CTRL +
  • Zmenšenie stránok CTRL –
  • 100% veľkosť CTRL 0


Tlač

Súčasťou internetovej stránky je aj CSS štýl pre tlačenú verziu. Všetky podstránky sú tlačiteľné bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými nástrojmi prehliadačov.

  • Tlač stránky: CTRL + P


Prezentované formáty

Na internetovej stránke sa nachádzajú súbory, ktoré sú uložené vo formátoch: