Staňte sa našimi fanúšikmi
Sledujte naše videá

Pozrite sa na naše ďalšie videá na našom youtube kanále.
Staňte sa našimi fanúšikmi
Staňte sa našimi fanúšikmi
Konferencia

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5 sa bude konať 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC v Senci pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Poďte aj vy na najväčšie stretnutie pedagógov na Slovensku!

Pozrite si profily lektorov TU.

Viac informácií nájdete TU.

Prihláste sa TU.

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár.

Spolupracujeme

EXPOL PEDAGOGIKA

Slovenské odborné vydavateľstvo, ktoré aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania a školení pre učiteľov základných a stredných škôl. Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1997 a už 20 rokov pôsobí ako jeden z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. Vo portfóliu má viac ako 200 titulov učebníc a cvičebníc s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR.  Ročne vyexpeduje v priemere 172 000 učebníc do slovenských štátnych škôl..

Viac informácií »

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Národný projekt realizoval v rokoch 2013–2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou MŠVVaŠ SR pre 1300 zapojených ZŠ a 82 poradenských zariadení CPPPaP a CŠPP so zámerom zvýšiť zamestnanosti a efektívnu prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, prevenciu pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva. Na projekte sa podieľalo RAABE, ktoré v rámci projektu vytvorilo viaceré metodické príručky pre učiteľov.

Viac o projekte »

KomposyT

Deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť. Treba ich lepšie spoznať a pochopiť ich osobnosť, určiť im smerovanie a pomôcť špeciálnymi výchovno-vzdelávacími pomôckami. Ako to však spraviť s vysokou odbornosťou a individuálne, keď výchovní a kariérni zamestnanci zápasia s nedostatkom času? Predstavte si, že je tu priestor pre rýchle zdieľanie informácií, naplnený digitálnymi verziami všetkých diagnostických nástrojov, s 24-hodinovým online prístupom.

Viac o projekte »

Rodinka.sk
Portál www.rodinka.sk, ktorý zahŕňa aj detskechoroby.sk, zdravedieta.sk, babetko.sk, tehotenstvo.sk, sa stal jedným z najväčších a najnavštevovanejších slovenských portálov zameraných na mladú rodinu. Keďže sú to práve rodičia, ktorí zohrávajú pri výchove a vzdelávaní detí rozhodujúcu úlohu, RAABE vyvíja viaceré aktivity smerom k nim – v ich prirodzenom prostredí – cestou popularizovaných článkov na vybrané témy z oblasti výchovy a vzdelávania.

Viac informácií »

Učiteľské noviny

V histórii slovenského školstva patria k najvýznamnejším periodikám určeným na pomoc pedagogickej praxi. Vychádzajú od roku 1951. Pre RAABE sú dôležitým a už aj dlhodobým partnerom pri komunikácii s učiteľskou obcou, a to nielen pri organizácii konferencií, seminárov a školení, ale prakticky denno-denne.

Viac informácií »

Kníhkupectvo Martinus

Najväčšie internetové kníhkupectvo na Slovensku a druhý najväčší predajca kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie “najlepší” aj “najobľúbenejší” internetový obchod na Slovensku. RAABE tituly v ňom majú svoje dôležité miesto

Viac informácií »

Kníhkupectvo Panta Rhei

Sieť kníhkupectiev Panta Rhei je lídrom na slovenskom knižnom trhu a ponúka zážitky i vzdelanie prostredníctvom kníh už 21 rokov. Dnes je čitateľom k dispozícii 38 kníhkupectiev siete Panta Rhei v 22 slovenských mestách. V ostatnom období sa aktívne spolupodieľa na RAABE akciách, ktoré spoločne pripravujú pre svojich zákazníkov.

Viac informácií »

EduJobs

Investície do skvalitňovania slovenského školstva chápe RAABE ako dôležitú súčasť svojej práce, a preto už dlhodobo podporuje iniciatívu EduJobs, ktorej cieľom je spájať školy s najkvalitnejšími uchádzačmi. Zámerom je, aby riaditelia škôl a školských zariadení mali k dispozícii moderný nástroj na vyhľadávanie nových kolegov.

Viac informácií »

Fond na podporu vzdelávania

V duchu filozofie RAABE v roku 2014 nadviazalo spoluprácu  s Fondom na podporu vzdelávania, ktorý na Slovensku poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Napríklad aj v podobe tzv. klientskeho programu, keď učiteľom – klientom FNPV poskytuje RAABE služby a produkty za zvýhodnených podmienok. 

Viac informácií »