Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA


Vzory základných dokumentov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru. ..

7,00 €

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA


V kontexte profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov sa problematika sebareflexie dostáva do p..

7,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY


Ako riešiť konflikty konštruktívne a dopracovať sa tak k efektívnemu ukončeniu konfliktu?..

9,00 €

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ


Viete, ako nastaviť vyučovací proces z hľadiska psychohygieny?..

9,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY


Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU


Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru...

7,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE


Tipy ako budovať a udržiavať dobré vzťahy medzi zamestnancami aj napriek ich rôznorodým osobnostiam...

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR


Cieľom príspevku je informovať a usmerniť riaditeľa a ďalších zamestnancov školy, ktorí prichádzajú ..

5,00 €

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo materiál „Zásady pre zvýšenie bezpečno..

5,00 €

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)


V období od 2 do 3 rokov spoločne dieťa a pedagóg experimentujú s novými podnetmi, ktorých je stále ..

9,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY


Kedy dochádza k opakovanej voľbe rady školy? Môže člen volebnej komisie kandidovať vo voľbách do rad..

7,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)


Ako sa vyvíja chápanie smrti u detí, aké sú reakcie dieťaťa na úmrtie blízkej osoby? Námety na cviče..

7,00 €

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU


Kedy má zamestnávateľ povinnosť prerokovať skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov? Ak..

3,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 126 (9 stránok)