Emailing_linky
73
Typ produktu
26
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
Obsah
58
64
65
66
67

PDF články

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY


Cieľom príspevku je informovať a usmerniť riaditeľa a ďalších zamestnancov školy, ktorí prichádzajú ..

5,00 €

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE

ZÁSADY PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo materiál „Zásady pre zvýšenie bezpečno..

5,00 €

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)

VÝVINOVO ORIENTOVANÁ DRAMATOTERAPIA V MATERSKEJ ŠKOLE (OD 2 DO 3 ROKOV DIEŤAŤA)


V období od 2 do 3 rokov spoločne dieťa a pedagóg experimentujú s novými podnetmi, ktorých je stále ..

9,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY


Kedy dochádza k opakovanej voľbe rady školy? Môže člen volebnej komisie kandidovať vo voľbách do rad..

7,00 €

VIAZANIE UZLOV

VIAZANIE UZLOV


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

VARÍME SI SAMI

VARÍME SI SAMI


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)

ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY (VYROVNÁVANIE SA SO STRATOU)


Ako sa vyvíja chápanie smrti u detí, aké sú reakcie dieťaťa na úmrtie blízkej osoby? Námety na cviče..

7,00 €

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

ÚČASŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU


Kedy má zamestnávateľ povinnosť prerokovať skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov? Ak..

3,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY


O tom, čo znamená byť manažér, ako manažovať ľudí, aké typy osobnosti vodcu – riaditeľa poznáme. A č..

13,00 €

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH


Pomoc triednym učiteľom v zorientovaní sa v právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú a vymedzujú ich..

7,00 €

TIEŇOVÁ FANTÁZIA

TIEŇOVÁ FANTÁZIA


Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Esteticko-výchovná oblasť výchovy. ..

3,00 €

TEN LITTLE FINGERS

TEN LITTLE FINGERS


Aktivita vhodná pre Školský klub detí. Vzdelávacia oblasť výchovy – anglický jazyk. ..

3,00 €

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


O tom, prečo sa do predprimárneho vzdelávania zaviedla vzdelávacia oblasť Človek a svet práce a čo z..

9,00 €

STROMY A ICH LISTY

STROMY A ICH LISTY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH


Aké povinnosti má škola v súvislosti s používaním štátnych symbolov? Na akom mieste majú byť umiestn..

5,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 122 (9 stránok)