Kontakt

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Adresa

Heydukova 12 – 14
Bratislava

811 08

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025660310/7500
IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310
SWIFT: CEKOSKBX


Obchodné údaje

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vložka č. 33936/B, zastúpená Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelová, konateľ

Zákaznícke oddelenie

Tel.: +421 232 661 850
E-mail: abo@raabe.sk

Sekretariát

Tel.: +421 917 618 184
E-mail: raabe@raabe.sk

Ako nás nájdete

Nájdete nás v Bratislave na ulici Heydukova 14 v budove ELAG HOUSE, na rohu ulíc Hollého a Heydukova.
Dostanete sa k nám MHD: vystúpite na zastávke Mariánska (električky: 3, 4, 9).
Cez Mariánsku ulicu sa dostanete na Heydukovu 14.
Alebo zo zastávky MHD Vysoká ul. (električky 1, 5, 7, 8).                    

Pri vchode do budovy je potrebné zvoniť, prejsť cez recepciu a vyjsť výťahom na 5. poschodie, kde Vás s radosťou privítame :-)