Jazyk
83
Typ produktu
25
27
28
86
23
Typ inštitúcie
17
18
79
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
93
94
95
96
Oblasť
40
Obsah
57
58
60
77
74
61
88
62
63
64
81
65
72
66
67

Brožúry

Prelistujte si aktuálny katalóg
RAABE brožúr na školský rok 2021/2022 TU.


Prelistovať katalóg


BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY


VÝHODNÝ BALÍK ôsmich brožúr pre učiteľky v materskej škole TERAZ ZA SUPER CENU! Prinášajú praktické ..

80,00 € 136,00 €

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA


Metodická príručka pre učiteľa s námetmi, témami a metodickými komentármi, ktoré uľahčujú prácu s pr..

17,00 €

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

PRAX ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK


Zverejňovanie povinných údajov v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle bez porušenia GDPR...

28,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ


Metodická príručka, ktorá sa zaoberá významom, cieľmi, metódami a najmä vhodnými hrami a činnosťami ..

17,00 €

ZDRAVÉ TELO

ZDRAVÉ TELO


Cvičenia zamerané na posilnenie, natiahnutie a uvoľnenie celého tela u detí predškolského a mladšieh..

22,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


KONSOLIDOVANÉ ZNENIE – schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ..

6,00 €

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE


Kniha o tom, ako rešpektovať a podporovať kultúrne odlišné skupiny...

22,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Ako získať informácie o napredovaní dieťaťa a spätnú väzbu k svojmu pedagogickému pôsobeniu...

22,00 €

LÍNÝ UČITEL: VŠE O ŠKOLNÍM HODNOCENÍ

LÍNÝ UČITEL: VŠE O ŠKOLNÍM HODNOCENÍ


V najnovšom pokračovaní stratégie Líného učitele sa autor venuje všetkým spôsobom hodnotenia, ktoré ..

22,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základné poznatky, ktoré uči..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


Brožúra sa venuje environmentálnej výchove v materskej škole. Získate dôležité teoretické poznatky o..

17,00 €

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE


Vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávan..

22,00 €

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE


AKTUALIZOVANÉ DRUHÉ VYDANIE: Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým ..

17,00 €

CARPE DIEM... BUT WITHOUT WORRIES

CARPE DIEM... BUT WITHOUT WORRIES


PDF KNIHA V ANGLICKOM JAZYKU: Kniha s podtitulom Záťaž a stres v kontexte teoretických a výskumných ..

33,00 €

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

HYGIENA V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Podmienky prevádzky – prevencia – nevyhnutná dokumentácia v jednej ucelenej brožúre určenej pre mate..

28,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 128 (9 stránok)