O Klett

Klett - zameranie na vzdelávanie

Vzdelávanie je poslaním a cieľom skupiny Klett. Každý, kto poskytuje vzdelávacie služby a kto má záujem o vzdelávanie detí, žiakov a študetov, ako aj ďalšie vzdelávaniepedagógov a iných nepedagogických pracovníkov, je potenciálnym zákazníkom Klett. Väčšina našich cieľových zákazníkov pochádza z nemecky hovoriacich krajín, ale Klett úspešne rozširuje svoju činnosť aj na ďalších európskych trhoch.
Vzdelanie je základná potreba každého človeka ako jeho schopnosť rozvíjať svoj talent a schopnosti a nájsť si svoju cestu v zložitom svete.
Vzdelávanie nie je len našim obchodným cieľom, ale aj našim poslaním s omnoho vyššími hodnotami. Vzdelávanie je omnoho viac ako len nákup a predaj produktov a služieb. Podnikanie v oblasti vzdelávania nie je jednoduché a kto sa pre túto cestu rozhodne, musí pochopiť dôležitosť a význam svojho cieľu, aby tieto aktivity boli úspešné a plnili svoj dôležitý účel.
Komplexné, efektívne a cielené základné a ďalšie vzdelávanie by malo byť hlavným cieľom nielen súkromných firiem, ale aj každého národa a jeho štátnych inštitúcií. V snahe zostať konkurencieschopnými v medzinárodnom meradle, Nemecko a Európa bude musieť byť schopná sa spoľahnúť na ľudí, ktorí sú dobre vzdelanídobre informovaní a výborne vyškolení. Investície do vzdelania sú preto mimoriadne dôležité.
Vzdelanie je nepostrádateľné a hrá v našom živote každodennú dôležitú úlohu. Skupina Klett už preto viac ako 100 rokov pracuje na tomto cieli v partnerstve so svojimi zákazníkmi a naďalej aj pracovať bude, aby podporila túto neoceniteľnú hodnotu: vzdelanie.

Klett portfólio

29,8 % vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie
49 % učebnice a iný učebný materiál
12,8 % profesionálne odborné informácie
5,5 % beletria, kultúra a umenie
1,8 % predaj a distribúcia
1,1 % iné aktivity

Klett škola a škôlka:
SIS Swiss International School www.swissinternationalschool.de 

Viac o skupine Klettwww.klett-gruppe.de


Klett história

Počiatky Ernst Klett AG sa datujú do roku 1897, kedy sa vydavateľstvo a tlačiareň Carl Grüninger Verlagsbuchhandlung / Königl . Hofbuchdruckerei Gutenberg stali generálnym partnerom. Na ich čele stál podnikateľ Ernst Klett a jeho švagor Julius Hartmann. Spoločnosť sa od tej doby stala rodinnou firmou. V roku 1900 sa Klett a Hartmann presťahovali do novopostaveného domu v Stutgarte na Rotebühlstrasse 77, kde sa sídlo spoločnosti nachádza dodnes.
Fritz Klett nastúpil do spoločnosti v roku 1921. Spolu so svojím otcom Ernstom Klettom sa mu podarilo rozšíriť nakladateľstvo na stredne veľkú firmu. Rodinná firma sa starala o sociálne potrebysvojich zamestnancov. Napríklad založili sociálny fond, ktorý garantoval finančnú podporu zamestnancov v starobe alebo v prípade vážnej choroby, čím výrazne predbehli svoju dobu. 
Ernst Klett junior nastúpil do spoločnosti v roku 1936. Ak chcel obnoviť prevádzku nakladateľstva po vojne, musel získať licenciu od americkej vojenskej vlády, čo sa mu podarilo v roku 1945. Ernst Klett sa ako nezávislé učebnicové nakladateľstvo stalo jedným z najväčších a najúspešnejších v Nemecku.
V roku 1977 bolo založené nakladateľstvo Klett - Cotta zamerané na beletrickú literatúru, čím sa Klett stal konzorciom s rôznymi diverzifikovanými jednotkami.
Michael Klett, najstarší syn Ernst Klett juniora, bol menovaný generálnym riaditeľom spoločnosti Ernst Klett GmbH & Co KG, ktorá bola vytvorená v roku 1992. Od tejto doby skupina Klett rozšírila svoje pôsobenia v zahraničí - Švajčiarsku, Rakúsku, Španielsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Slovensku, Grécku a štátoch bývalej Juhoslávie. 

Klett fakty

Skupina Klett je so svojimi 58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách jednou z popredných skupín zoskupujúcou spoločnosti zameraných na vzdelávanie. 
Jej portfólio zahŕňa všetko od tradičkých učebníc po najmodernejšie pomôcky a technológie, odbornú literatúru aj klasiku. Skupina Klett sa etablovala ako popredný súkromný poskytovateľ a podporovateľ všeobecného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. 
Každý rok sa viac ako 185 000 ľudí zúčastní programov dištančného vzdelávania skupiny Klett. Skupina Klett zamestnáva 2845 ľudí v Nemecku a iných svojich krajinách pôsobenia.