• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Vyskúšajte si Testovanie 5 na nečisto! Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ: Kontrola pre učiteľa - pomôcka pre žiaka - informácia pre rodiča. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5.

 • Cena: 4,70 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-277-7

Typ produktu: Pracovný zošit

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie, matematických funkcií, pravdepodobnosti a štatistiky.

Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • overenie úrovne poznatkov z matematiky získaných na 1. stupni ZŠ,
 • rozvíjanie metód a postupov pri riešení problémov,
 • precvičovanie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie matematickej gramotnosti,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.

V pracovnom zošite sú použité:

 • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou,
 • úlohy s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor:

Mgr. Pavol Kelecsényi

Autori:

doc.  RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

80

Formát:

A4

Typ produktu:

pracovný zošit

OBSAH

Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info