• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakom dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

 • Cena: 5,90 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-187-9

Typ produktu: Pracovný zošit

fyzika9+prirodoveda4

POPIS

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

Výhody:

 • Pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčuje vyučovací proces.
 • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prináša zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor:                

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Autori:

Mgr. Paulína Kuhnová
PaedDr. Oľga Hírešová
Mgr. Peter Kelecsényi

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

92

Formát:

A4

Typ produktu:

pracovný zošit

OBSAH

 1. Skúmame magnet. Magnetické pole
 2. Zem ako magnet. Kompas
 3. Ako vyrobiť magnet. Dočasné magnety
 4. Skúmame zelektrizované telesá. Elektrické pole
 5. Elektrický náboj. Elektromer
 6. Elektrický obvod. Elektrické vodiče a izolanty
 7. Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu
 8. Elektrický prúd a meranie elektrického prúdu
 9. Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči
10. Elektrické napätie a meranie elektrického napätia
11. Zdroje elektrického napätia
12. Elektrický odpor. Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča
13. Ohmov zákon
14. Rezistor s premenným odporom
15. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou
16. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba
17. Práce elektrického prúdu. Elektrický príkon
18. Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. Magnetické pole cievky s prúdom
19. Elektromagnet a jeho využitie
20. Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. Elektrolýza a jej využitie
21. Chemické zdroje elektrického napätia
22. Vedenie elektrického prúdu v plynoch
23. Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami
24. Elektrická energia a jej premeny

PDFStiahnite si správne riešenia
k úlohám v pracovnom zošite.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Fyzika pre 9. ročník ZŠ

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY

Počet pracovných zošitov Cena / kus
1 - 19 5,90 €
20 - 49 5,30 €
50 a viac 4,70 €

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info