• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.

 • Cena: 9 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-231-9

Typ produktu: Pracovný zošit

Ide o zbierku testov z matematiky určenú na upevnenie, opakovanie a precvičovanie učiva 1. – 5. ročníka základnej školy, ako aj efektívnu prípravu na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá.

Postupná a systematická príprava je jednou z najdôležitejších úloh žiaka pri príprave na prijímacie pohovory. Pracovný zošit je vytvorený tak, aby podporoval tvorivé myslenie, riešenie problémov, čítanie s porozumením, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov.

Koncepcia pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je navrhnutá tak, aby obsahovala najrôznejšie matematické úlohy zamerané na dôkladné a ucelené preopakovanie učiva, na prehĺbenie matematických poznatkov a zručností, na posilnenie matematických kompetencií, a teda schopnosti rozvíjať a používať matematické myslenie a riešenie rôznych problémov/úloh, ako aj na rozvíjanie žiakovho logického a kritického myslenia. Rôznorodosť úloh pomôže žiakovi zopakovať si učivo a pedagógom či samotným rodičom získať spätnú väzbu, na ktoré oblasti je potrebné zamerať ďalšiu prípravu žiakov.

Pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • dôkladné a ucelené preopakovanie učiva z matematiky, geometrie a aplikačných úloh,
 • preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky,
 • posilnenie matematických kompetencií (schopnosti rozvíjať a kritické myslenie, aplikovať metódu riešenia problémov),
 • rozvíjanie matematickej a funkčnej gramotnosti,
 • precvičovanie čítania s porozumením,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak v 1. – 5. ročníku ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Mgr. Jana Králiková (Gymnázium Alejová 1, Košice)
Mgr. Jaroslav Kurcina (Gymnázium Alejová 1, Košice)
Mgr. Karin Macháčová (Gymnázium, Kostolná 8, Sereď)
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

81

Formát:

A4

Typ produktu:

pracovný zošit

OBSAH

Obsah pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet pracovných zošitov Cena / kus
1 - 9 9 €
10 - 24 8 €
25 a viac 6 €

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Testy z matematiky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info