• TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-231-9

TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ


Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  10,00 €

ks

Popis

Ide o zbierku testov z matematiky určenú na upevnenie, opakovanie a precvičovanie učiva 1. – 5. ročníka základnej školy, ako aj efektívnu prípravu na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá.

Postupná a systematická príprava je jednou z najdôležitejších úloh žiaka pri príprave na prijímacie pohovory. Pracovný zošit je vytvorený tak, aby podporoval tvorivé myslenie, riešenie problémov, čítanie s porozumením, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov.

Koncepcia pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je navrhnutá tak, aby obsahovala najrôznejšie matematické úlohy zamerané na dôkladné a ucelené preopakovanie učiva, na prehĺbenie matematických poznatkov a zručností, na posilnenie matematických kompetencií, a teda schopnosti rozvíjať a používať matematické myslenie a riešenie rôznych problémov/úloh, ako aj na rozvíjanie žiakovho logického a kritického myslenia. Rôznorodosť úloh pomôže žiakovi zopakovať si učivo a pedagógom či samotným rodičom získať spätnú väzbu, na ktoré oblasti je potrebné zamerať ďalšiu prípravu žiakov.

Pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • dôkladné a ucelené preopakovanie učiva z matematiky, geometrie a aplikačných úloh,
 • preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky,
 • posilnenie matematických kompetencií (schopnosti rozvíjať a kritické myslenie, aplikovať metódu riešenia problémov),
 • rozvíjanie matematickej a funkčnej gramotnosti,
 • precvičovanie čítania s porozumením,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak v 1. – 5. ročníku ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
Mgr. Jana Králiková (Gymnázium Alejová 1, Košice)
Mgr. Jaroslav Kurcina (Gymnázium Alejová 1, Košice)
Mgr. Karin Macháčová (Gymnázium, Kostolná 8, Sereď)
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.

OBSAH

Obsah pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ.
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 81
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 81
Formát A4

Súvisiace produkty

TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

Ide o zbierku testov zo slovenského jazyka a literatúry určenú na upevnenie, opakovanie a precvičova..

10,00 €