Články

Aktuality - Školstvo


Školstvo
V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom ...
Školstvo
Viete, aký je vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávaním?Ak sa narodím do chudobného, vylúčeného prostredia, je vysoko p...
Školstvo
Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Či...
Školstvo
Skontrolujte najnovšiu ponuku webinárových tém a prihláste sa na bezplatné vzdelávanie pre učiteľov.Skupinové vyučovanie v rámci prírodovedných predmetovO tom, čo je skupinové vyuč...
Školstvo
Škola sa pekne rozbehla a rodičia deviatakov a najmä samotní deviataci sa iste zhodnú, že tento školský rok bude pre nich výnimočný. Posledným na základnej škole a zároveň prelomov...
Školstvo
Cudzincov v školách na Slovensku pribúda. Pre jazykovú bariéru však deti často zostanú v triede „stratené“. Pri ich začlenení do kolektívu im pomáhajú nielen učitelia, ale aj asist...
Školstvo
Začiatok školského roka sa vždy nesie v znamení plánovania. Učitelia pripravujú svojim žiakom podľa rámcových učebných plánov učivo, ktoré ich čaká. Rodičia deťom zase plánujú popo...
Školstvo
Prvou úlohou učiteľa je povzbudiť narušené sebavedomie a sebadôveru dieťaťa. Presvedčiť ho, že ho nebudeme zhadzovať a ponižovať, ale mu budeme pomáhať v jeho úsilí a snahe zvládnu...
Školstvo
Prázdniny sa skončili a prvý týždeň školy je takmer za nami. Viete, ako si s najmenšími školákmi zopakovať len nedávno nadobudnuté vedomosti? Hlavne zábavne a bez stresu!Rozbeh v š...
Školstvo
Prihláste sa na nové témy bezplatných webinárov aj v septembri. Venovať sa budeme asistentom pedagógov v materských školách, rozvíjaniu finančnej gramotnosti, opakovaniu učiva s na...
Školstvo
Treba aj do školy aj na školu. Práve vrcholí čas príprav do školy. O pár dní deti vykročia v ústrety novému školskému roku. Byť pripravený ale neznamená len mať plnú školskú tašku ...
Školstvo
Aj na túto otázku vám odpovieme počas septembrových bezplatných webinárov pre pedagógov. Pozrite si témy RAABE a EXPOL webinárov na prvý septembrový týždeň a prihláste sa.MATEMATIK...
Zobrazenie 1 až 12 z 605 (51 stránok)