Ako vytvoriť optimálny priestor pre osobnostný rozvoj žiakov

Na rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov má významný vplyv prostredie a sociálne vzťahy, v ktorých sa pohybujú (klíma triedy). Dôležitým nástrojom na vytvorenie dobrej klímy je zavedenie pravidiel spolužitia v triede, ktoré ak sú premyslene vybraté a uplatňované, rozvíjajú sebaúctu detí, ako aj úctu k druhým a vytvárajú podnecujúce emocionálne prostredie.
Autor (lektor): 
PhDr. Ľubica Bagálová
Počet strán: 26
Formát: A5
7.00 €  
Vaše názory 

Na rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov má významný vplyv prostredie a sociálne vzťahy, v ktorých sa pohybujú (klíma triedy).

Dôležitým nástrojom na vytvorenie dobrej klímy je zavedenie pravidiel spolužitia v triede, ktoré ak sú premyslene vybraté a uplatňované, rozvíjajú sebaúctu detí, ako aj úctu k druhým a vytvárajú podnecujúce emocionálne prostredie.

V článku sa dočítate, ako pravidlá spolužitia vybrať, akými spôsobmi ich zaviesť i ako ich precvičovať a upevňovať.

1. Nový prístup vo vzdelávaní
2. Pravidlá správania a sociálnych vzťahov v školskom spoločenstve
2.1 Prečo zaviesť pravidlá spolužitia v triede (v škole)?
2.2 Ako vybrať vhodné pravidlá?
2.3 Ako používať osvedčené zoznamy pravidiel?
2.4 Ako postupovať pri zavádzaní pravidiel spolužitia v škole?
2.4.1 Spôsob, metódy a formy zavádzania vybraných pravidiel v triede/v škole
2.5 Ako pravidlá precvičovať a upevňovať?
3. Rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií žiakov v procese sociálneho učenia
3.1 Aký pohľad nám poskytuje aplikovaná teória?
3.1.1 Čo obsahuje pojem kompetencia?
3.1.2 Prečo je dôležité založiť učenie na kompetenciách?
3.2 Ktoré osobné a sociálne kompetencie rozvíjať?
3.2.1 Model životných (sociálnych) zručností v ITV

K PDF dokumentom aktualizačný servis neposkytujeme.

Po odoslaní Vašej záväznej objednávky a jej zaregistrovaní v systéme Vám bude zaslané potvrdenie objednávky a následne poštou daňová faktúra.
Kúpna cena PDF dokumentu Ako vytvoriť optimálny priestor pre osobnostný rozvoj žiakov je 7 € s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
PDF dokument Vám bude dodaný až po úhrade faktúry. Po pripísaní platby na bankový účet Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Vám bude pdf dokument zaslaný e-mailom.
Objednaním PDF dokumentu vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, zaplatením faktúry sa stávate vlastníkom PDF dokumentu. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

  • Rozvoj osobného potenciálu

    Identifikácia rozvojového potenciálu zamestnancov je prvou fázou procesu ich rozvoja. Ňou sa zadefinujú rezervy daného zamestnanca, a tak sa vytvorí priestor na rozvoj a zlepšovanie pracovných výsledkov. Oboznámime Vás s metódami identifikácie potenciálu zamestnanca, ako i s tvorbou plánov individuálneho rozvoja.