• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Ako učiť predmet Technika bez vybavenia dielní?

Pridané: 23.11.2015 16:30:00 Počet zobrazení: 1848

23 November 2015

Odpoveď aj na túto otázku prináša najnovší pracovný zošit odborného nakladateľstva RAABE – Technika pre 6. ročník ZŠ, ktorý vychádza v edícii Človek a svet práce.

Pracovný zošit s podtitulom „Od nápadu k výrobku" vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie praktických predmetov na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Jeho zámerom je rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k neakademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti elektrická energia.

Autormi pracovného zošita sú aj učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Lektor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ obsahuje nielen texty a obrazový materiál, ale aj úlohy a praktické cvičenia, s ktorými môžu žiak i učiteľ pracovať na hodinách techniky. Je vhodný aj pre učiteľa, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii dostatočné materiálno-technické zabezpečenie. Ponúka možnosti, ako učiť predmet Technika bez vybavenia dielní, len v priestoroch bežnej triedy.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu.

 

Obsah pracovného zošitaPracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ
Lektor: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Autori: Ing. Eleonóra Boocová; PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.; Mgr. Andrej Fujas; Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.; Mgr. Mária Oravcová; PaedDr. Monika Reiterová
Ilustrátor: Mgr. art. Marek Dobeš

 

Viac informácií o pracovnom zošite nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info