Články

Školstvo
Šesť mužov rôznych profesií a rôzneho veku a koronakríza – to sú hlavní aktéri knižnej novinky, ktorá sa v septembri dostáva do slovenských kníhkupectiev. Dialóg generácií a čosi n...
Školstvo
Spolu 43 webinárov a 3 443 unikátnych užívateľov – taká je bilancia organizovania bezplatných RAABE a EXPOL webinárov pre pedagógov od apríla. Všetky doteraz organizované webi...
Školstvo
Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám? Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú? Chcete im ponúknuť moderné a veselé príb...
Školstvo
Poskytovať  starostlivosť deťom v ranom detstve je neľahká úloha. Najmenšie deti si vyžadujú iný spôsob výchovy a iné podmienky pre starostlivosť ako deti staršie. Aj preto vz...
Školstvo
V RAABE e-shope aktuálne nájdete aj pracovný zošit Slovenčina k kocke, ktorý má slovenčinárom, ale predovšetkým ich žiakom a rodičom uľahčiť prechod z prvého na druhý stupeň základ...
Školstvo
V rámci ďalších dvoch webinárov pre učiteľov, ktoré sa uskutočnia ešte v septembri budú skúsení lektori hovoriť o tom, ako úspešne realizovať finančné vzdelávanie u mladších aj sta...
Školstvo
Publikácia, ktorá má riaditeľom škôl pomôcť pri výkone ich náročnej profesie, aj s ohľadom na aktuálnu situáciu v školách, práve vyšla v odbornom nakladateľstve RAABE.Sú to práve r...
Školstvo
Vzhľadom na aktuálnu situáciu odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko mení podobu avizovaných bezplatných školení v piatich mestách Slovenska na webináre. Učitelia tak nemusia vyces...
Školstvo
Pri príležitosti nového školského roka nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo časovo limitovanú akciu: Kompletnú sériu zábavníkov pod názvom DAJ SI ČAS teraz môžete získať za vý...
Školstvo
Aj v rámci RAABE e-shopu môžu teraz učitelia základných škôl a osemročných gymnázií získať jedinečnú pomôcku celkom ZADARMO.Pri príležitosti nového školského roka vznikla vďaka med...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov na začiatok školského roka tri témy na bezplatné webináre. Všetky doteraz zreal...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozri...
Školstvo
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravili na august pre učiteľov materských, základných a špeciálnych škôl bezplatné školenia v ...
Školstvo
Rezort školstva aktualizoval zoznam všetkých titulov, ktoré si môžu základné školy, špeciálne školy a školy s iným ako slovenským vyučovacím jazykom (maďarský, rusínsky) objednávať...
Školstvo
Nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o. nelenilo a aj počas korona obdobia uviedlo Raabe podcasty, ktoré už nájdete na Google i Apple podcastoch. „Tešíme sa, že sa nám...
Školstvo
Ministerstvo školstva len niekoľko týždňov po otvorení trhu s učebnicami pre prvý stupeň prichádza s ďalšou novinkou. Dňa 7. júla MŠVVaŠ SR aktualizovalo zoznam schválených učebníc...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE sa s učiteľmi rozlúči pre letnými prázdninami posledným bezplatným webinárom. V hlavnej úlohe bude humor vo vzdelávaní.„Pre veľký záujem učiteľov a po ...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE vychádza Veľká kniha nemeckých slovies. Prináša 555 najdôležitejších nemeckých slovies (pravidelných aj nepravidelných) v abecednom poradí„Každému s...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo novú edíciu pracovných zošitov pre druhý stupeň základných škôl  – testy na opakovanie získaných poznatkov z matematiky v jed...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. V posledný júnový týždeň sa uskutočnia štyri. Jeden z nic...
Školstvo
Vtáčia búdka, košík upletený zo starého papiera, klobúk z kartónu, prstové bábky, obal na mobil, pavúčí hlavolam, alebo dokonca futbalová lopta vyrobená z papiera – to všetko sú pr...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE prináša pedagógom dva nové webináre na aktuálne témy. Už tento týždeň môžu učitelia a riaditelia škôl absolvovať online školenia s obľúbenými lektorkam...
Školstvo
Vedia rodičia, ako odhaliť, že ich dieťa môže trpieť niektorou z porúch sluchového vnímania? A vedia, ako postupovať, aby tieto prejavy zmiernili?Čo by si rodičia mali u svojich de...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. Tentokrát so zameraním na prvouku, etiku a angličtinu na ...
Školstvo
Viete, ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého kolektívu učiteľov? Orientujete sa v aktuálnych pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariade...
Školstvo
Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Viaceré tituly z mi...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pripravilo pre učiteľov nové témy na bezplatné webináre.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.s...
Školstvo
Pod novou značkou RAABE AKADÉMIA spúšťa odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko nový typ vzdelávania – dištančné vzdelávanie do vášho portfólia, určený špeciálne pre riaditeľov škôl...
Školstvo
Tento status môžete zmeniť už nasledujúci týždeň! Sú pre vás pripravené ďalšie tri témy bezplatných webinárov pre učiteľov.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE pripravilo v dňoch od 25. do 28. mája 2020 ďalšie tri bezplatné webináre pre učiteľov.Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke...
Školstvo
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a zákl...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pokračujú v organizovaní bezplatných webinárov pre učiteľov. V dňoch 18., 19. a 21. mája 2020 pripravili ďa...
Školstvo
A to aj napriek tomu, že školy na Slovensku majú povinnosť zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP, keď v pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča ...
Školstvo
V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnia webináre na dve témy. Jeden bude venovaný fyzike v základných školách. A druhý, vzhľadom na veľký záujem o tému špecifických porúch učenia pri ...
Školstvo
Milí RAABE verní, priaznivci konferencie Učiteľ nie je Google,priznajte sa, koľko vecí ste museli v tomto období zrušiť, zmeniť, prehodnotiť? Žiaľ, ani my v RAABE nemôžeme konať in...
Školstvo
Počnúc zajtrajším dňom, t.j. od stredy 6. mája 2020, obnovujú RAABE Slovensko aj EXPOL PEDAGOGIKA osobný odber v priestoroch oboch vydavateľstiev na Heydukovej ulici  1...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pokračujú aj v máji v organizovaní webinárov pre učiteľov. Na prvý májový týždeň sú pripravené hn...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko počnúc 27. aprílom 2020 začína s organizovaním bezplatných webinárov pre učiteľov a iných pedagogických zamestnancov. Na začiatok sú priprave...
Školstvo
Kvôli šíreniu koronavírusu zostali zatvorené všetky slovenské – materské, základné, stredné aj vysoké školy. Najväčšiemu komunitnému portálu na Slovensku nie je jedno, že v dôsledk...
Školstvo
Jeden z posledných prieskumov Štátnej školskej inšpekcie hovorí tom, že takmer tretine detí v materských školách chýbajú predpoklady pre správny rozvoj grafomotorických spôsobilost...
Školstvo
Na základných školách aktuálne až do 30. apríla 2020 prebiehajú elektronické zápisy detí do prvého ročníka. Okrem iného sa v školách zisťujú aj počty prihlásených žiakov na povinne...
Školstvo
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dnes, 15. apríla 2020 opatrenie číslo OLP/3170/2020 Bratislava Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohroze...
Školstvo
Šiesty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Od...
Rady rodičom, ako doma vzdelávať deti v čase koronavírusu. Tipy na zábavné učenie, zmysluplné aktivity, rébusy, tajničky, pracovné listy... Sledujte Dámsky klub RTVS, v ktorom bola...
Školstvo
Učiteľ a spolu s ním aj rodičia by mali spozornieť už pri prvých náznakoch problémov pri čítaní. Ak tak neurobia, dieťa si problém nepochopenia prečítaného textu so sebou prenáša d...
Školstvo
Aké sú právne následky nevyplatenia platu? Ako viesť evidenciu pracovného času s dôrazom na prekážky práci? Aké sú najčastejšie chyby pri neplatnom skončení pracovného pomeru? Ako ...
Školstvo
Deti sa už tento školský rok do lavíc neposadia, ani si nebudú musieť zopakovať ročník. To sú aktuálne plány rezortu školstva, no minister Branislav Gröhling (45) hovorí, že v hre ...
Školstvo
Učenie jazykov nie je na zahodenie ani v náročných časoch. Stačí nakúpiť na www.PONS.sk a ste zaradení do losovania o jazykový balíček.PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:1. Nakúpte na www.PONS.sk,&nb...
Školstvo
V predškolskom veku by sa malo zrakové vnímanie rozvinúť u dieťaťa do takej miery, aby na začiatku povinnej školskej dochádzky bolo schopné začať sa učiť čítať, písať a počítať. Ni...
Školstvo
V čase karanténnych opatrení odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko odštartovalo predaj svojich brožúr aj vo formáte PDF, ako ústretový krok pre zákazníkov, ktorí sa tak k informác...
Školstvo
Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval minister...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sa rozhodlo v čase výučby z domu znížiť ceny svojich pracovných zošitov. Učitelia, ale aj rodičia tak počnúc dnešným dňom, mô...
Školstvo
Prechod z materskej do základnej školy je pre dieťa veľká záťaž. To, či bude začiatok školskej dochádzky pre dieťa úspešný, závisí od celého doterajšieho vývinu. Čo môžeme robiť, a...
Školstvo
Pomôžte deťom správne sa učiť aj teraz, keď sú nútení učiť sa z domu bez pani učiteľky! Podľa odhadov psychológov sa u 5 – 7 % školákov vyskytuje hyperaktivita (syndróm ADHD),...
Školstvo
Žijeme v dobe pretlaku informácií, keď hlava a myšlienky „zatieňujú“ telo. Na telo hľadíme najmä ako na objekt krásy, v tom lepšom prípade sa oň staráme zo zdravotných dôvodov. Urč...
Školstvo
Aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom neobchádza ani nás v nakladateľstve RAABE Slovensko. V tejto situácii by sme radi informovali našich zákazníkov o niektorých zmenách pr...
Školstvo
Nakladateľstvo RAABE, ktoré vydáva pod značkou PONS jazykové, kurzy, frázy a slovníky na Slovensku, dáva rovnakú prioritu všetkým jazykom. Dôkazom toho je nové vydanie obľúbeného j...
Školstvo
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA organizuje pre učiteľov základných škôl sériu bezplatných školení s názvom DETI V SIETI.„Internet je nekonečným priestorom informácií. Má ...
Školstvo
Šiesty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredme...
Školstvo
Cudzojazyčná literatúra LIBRE za výhodné ceny pri nákupe minimálne 3 kníh! V RAABE aktuálne prebieha akcia –  Vyber si 3 cudzojazyčné knihy a zaplať len 21 eur.„Veľmi sa teším...
Školstvo
Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 2. ročník ZŠ plynulo nadväzuje na Angličtinu pre prvákov MATT the Bat 1. Okrem pracovnej učebnice spolu s CD, je tu aj nápomocná met...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko aktuálne prináša nové a prepracované vydanie jedinej slovenskej ucelenej husľovej školy pre vyučovanie hry na husle pre základné umelecké ško...
Školstvo
Ako sa dieťa celkom prirodzene naučí slovíčka v cudzom jazyku, a bez toho, aby ich nemuselo memorovať? Skúste mu púšťať pesničky v angličtine!Pozeranie filmov, videí, rozprávok v c...
Školstvo
Všetci poznáme tú veľkú radosť, ktorú deti prežívajú pri hre a pohybe. Niektoré sa radi naháňajú, iné hrajú loptové hry, ďalšie obľubujú lozenie po stromoch. Spontánna hra má nepoc...
Školstvo
Žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a pozornosti pribúda v triedach z roka na rok. Pozitívne je, že spolu s tým rastie aj ponuka učebných pomôcok, ktoré im umožňujú spracovávať ...
Školstvo
V slovenských školách je podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej silná segregácia. Ako uviedla, je to spôsobené aj existenciou rôznych typov škôl, akými sú napríklad školy pre&n...
Školstvo
V školstve na Slovensku sa v roku 2019 nič pozitívne nezmenilo, zároveň sa v uplynulom roku školstvo ani nikde neposunulo. Pre TASR sa na tom pri hodnotení rezortu školstva v roku ...
Školstvo
Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcom cykl...
Školstvo
6. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 6 sa dostáva do ďalšej fázy. Súťažné texty na lúskanie boli zverejnené! Učitelia, rodičia aj žiaci ta...
Školstvo
Do pripomienkovania Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania v základných a stredných školách sa zapojilo 12 subjektov a podali spolu 99 pripomienok.Pripomienky ku Koncepci...
Školstvo
Možno ste nejakou trpeli aj vy, len o tom vtedy nemal nikto ani tušenia. Doba sa ale zmenila a deti so špecifickými poruchami učenia dnes nájdeme takmer v každej triede.Často sú ni...
Školstvo
Problematika Európskej únie (EÚ) by sa mohla zlepšiť a prehĺbiť v učebných osnovách dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy. Pre učiteľov týchto predmetov sa chystá metodické ...
Školstvo
Na Slovensko priletel netopier Matt a pri tejto príležitosti dostali možnosť zoznámiť sa s novým konceptom angličtiny pre prvákov aj slovenskí učitelia angličtiny na základných ško...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete aj tento rok medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2019, ktorý má na Slovensku dlhú...
Školstvo
Už viete, ako zapracujete Národný štandard finančnej gramotnosti do vašich školských vzdelávacích plánov? Slabá finančná gramotnosť sa podpisuje pod problémy ľudí s nebankovým...
Školstvo
Už 12. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov škôl a ich zástupcov s názvom ŠKOLA 2019/2020 sa dnes koná v bratislavskom hoteli Nivy a s rovnakým programom sa uskutoční aj 22. ...
Školstvo
Tak znie názov akcie nakladateľstva RAABE Slovensko, vďaka ktorej si na školách prilepšia. V októbri totiž odštartovala nová akcia Cudzojazyčná literatúra LIBRE 15+10. Keď nakúpite...
Školstvo
Chcete sa učiť angličtinu a nemčinu inak ako cez klasické učebnice? A čo tak hádanky, doplňovačky či krížovky? Otestujte si svoje jazykové znalosti a preskúmajte, či máte dostatok ...
Školstvo
Hľadáte nové spôsoby, ako najmenších školákov zoznámiť s anglickým jazykom? Nechcete ich aktovku zbytočne zaťažovať ťažkou učebnicou aj pracovným zošitom? Uvítali by ste podporné m...
Školstvo
Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Či...
Školstvo
30. júna 2019 sa projekt I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education) oficiálne dostal do svojho cieľa. Po takmer troch rokoch intenzívnej spol...
Školstvo
Už 12. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov škôl a ich zástupcov s názvom ŠKOLA 2019/2020 sa bude tento rok konať 15. októbra 2019 v Bratislave a 22. októbra 2019 v Prešove.M...
Školstvo
 Nový Čas a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko prinášajú jedinečnú edíciu, ktorá precvičí vedomosti vašich ratolestí: Vyskladajte si sériu dvojknižiek pre školákov.Malý fo...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračuje aj v tomto školskom roku vo svojej tradícii bezplatných školení pre učiteľov základných škôl a na september pripravilo až štyri rôz...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje v auguste 2019 hneď dve série bezplatných školení – prvé pre učiteľky a riaditeľky materských škôl, druhé pre základné a...
Školstvo
30. júna 2019 sa projekt I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education) oficiálne dostal do svojho cieľa. Po takmer troch rokoch intenzívnej spol...
Školstvo
V reálnom živote sme často svedkami toho, že otázky a problémy bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci sa stávajú aktuálne až vtedy, keď dôjde v prevádzke a vo výučbe v škol...
Školstvo
KULIFERDO – ČÍSELKÁ je sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku. Jednotlivé pracovné zošity sa p...
Školstvo
Aprílová novela štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy (dodatok č.3 pod názvom „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským) prinesie zmeny na slovensk...
Školstvo
Pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA, učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA v spolupráci s Inštitútom ekonomických a spoločensk...
Školstvo
Singapur – krajina, kde je národné vzdelávanie prioritou a kde učiteľom nemôže byť každý. Krajina dobre známa predovšetkým inovatívnymi prístupmi vo vyučovaní matematiky. Ako sa Si...
Školstvo
Už na budúci týždeň sa bude v Senci konať 8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 6, ktorú pre pedagógov pravidelne pripravuje odborné nakladateľstvo RAAB...
Školstvo
Uplynulý víkend sa v hlavnom meste na dostihovej dráhe konal najveselší detský festival FESTÍK 2019.Návštevníci tohto podujatia mohli na jednom mieste vidieť hudobné vystúpenia naj...
Školstvo
V priebehu júna 2019 sa môžu diváci obľúbenej zábavno-súťažnej relácie RTVS Daj si čas tešiť na štvrtý diel jeho knižnej podoby, ktorý aktuálne vychádza v RAABE SLovensko.Po dieloc...
Školstvo
 Veľa rodičov sa domnieva, že na rozvoj školských zručností postačuje, ak dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy. Aktuálna úprava legislatívy, ktorá hovorí o povinne...
Školstvo
Skvelá správa pre všetkých tých, ktorí sa učia cudzie jazyky a čakajú na svoje obľúbené diela z edície Cudzojazyčnej beletrie LIBRE. Doplňte si svoje knižnice a uplatni...
Školstvo
Lepšia pripravenosť na školu zlepšuje vyhliadky na úspešné zvládnutie celého štúdia a lepšie výsledky v testovaniach. V súvislosti s navrhovanou zmenou, ktorá sa má dotýkať povinné...
Školstvo
Majú byť učitelia magistri? Aký má byť kvalitný učiteľ? Môže dejepisár učiť matematiku? A ako to robia v iných krajinách, že žiaci dosahujú dlhodobo lepšie výsledky v&n...
Školstvo
Vizuálna metóda predstavuje rýchly a úspešný spôsob učenia sa cudzieho jazyka. Vďaka tomu, že využíva viac ľudských zmyslov – kombinuje informácie z textov a obrázkov –...
Školstvo
24. apríla 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove sa bude konať výnimočné podujatie s divadelným zámerom, ktoré podporilo aj nakladateľstvo RAABE Slovensko...
Školstvo
Metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning) bude témou bezplatných školení pre učiteľov, ktoré organizuje nakladateľstvo RAABE Slovensko v tretí májový týždeň v mestách:...
Školstvo
Piaty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne so svojimi partnermi, pozná svojich víť...
Školstvo
Ako pedagógom a následne aj deťom v materských školách objasniť základné princípy a východiská multikultúrnej výchovy? A čo keby sme neupozorňovali na rozdiely medzi jednotlivými k...
Školstvo
8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 6  sa tento rok bude konať v dňoch 6. – 7. júna 2019 v Hoteli SENEC**** v Senci. Organizátorom ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko vydáva novú metodiku dejepisu pre základné a stredné školy od uznávaného autora doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD.Metafora stromu ako mod...
Školstvo
Počnúc mesiacom marec si môžete obľúbené jazykové knihy a materiály k štúdiu anglického a nemeckého jazyka kúpiť aj v sieti novinových stánkov. V mestách, v obchodných centrách, al...
Školstvo
Väčšina ľudí, ktorí sa učia cudzí jazyk, sa chce, alebo musí, zaoberať aj gramatikou. Nie všetkým je to príjemné a mnohí sa desia množstva textu a nezrozumiteľných pravidiel. Pre v...
Školstvo
Vzhľadom na veľké množstvo legislatívnych zmien, ktoré sa udiali začiatkom roka a hlavne ktoré sa plánujú tento rok v súvislosti so základnými umeleckými školami, vychádza v odborn...
O tom, že deti prestávajú rozumieť tomu, čo čítajú, sa hovorí už roky. Čítajú síce dosť, lenže nie knihy či časopisy, ale texty z počítačov, tabletov a mobilov. Rýchlo a povrchne. ...
Školstvo
Od januára do marca 2019 v rámci súťaže Moja trieda číta LIBRE posielali základné školy fotografie z vyučovania cudzích jazykov. Podmienka zapojenia sa do súťaže bola jediná, ...
Školstvo
A pritom stačí zvoliť tie správne učebné pomôcky, s ktorými dokážete spomínaným problémom s vysokou úspešnosťou predísť...Z najnovšej analýzy Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, že...
Školstvo
Piaty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Školstvo
3. a 4. apríla 2019 zasadnú deviataci do lavíc a budú musieť preukázať svoje vedomosti z učiva slovenského jazyka a literatúry aj matematiky základných škôl. V tejto súvislosti je ...
Školstvo
Vo februári je na pulty kníhkupectiev distribuované už tretie pokračovanie jedinečného zábavníka, ktorý vznikol podľa známej zábavno-súťažnej relácie RTVS Daj si čas.Po dieloch Z h...
Školstvo
Hosťom v Klube nadaných detí bola RNDr. Mária Csatáryová, PhD., autorka knihy Letíme do vesmíru, prvého beletrizovaného zošita z astronómie pre deti, ktorý vydalo odborné nakladate...
Školstvo
Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti – taký je názov najnovšej publikácie, ktorá práve vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko. Prináša dôležité informácie a...
Školstvo
 Materské, základné aj stredné školy sa môžu aktuálne zapojiť do súťaže a získať tak cudzojazyčné knihy pre celé triedy. Súťaž pre školy pripravilo odborné naklad...
Školstvo
Aj vy máte radi rozumné darčeky pre deti, ktoré ich nielen zabavia, ale aj sa pri nich niečo naučia? Ak áno, máme pre vás jeden tip na vianočný darček.Predstavte si, že existuje kn...
Školstvo
O chlapcovi, ktorý nevedel prestať jesť. Príbeh silného býka. Zničené magnólie. Čo ho sa Bruno bojí. Aj tieto príbehy práve teraz lúskajú žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov...
Školstvo
Práve teraz môžete využiť mimoriadnu akciu, ktorú pre vás pripravilo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. s edíciou cudzojazyčnej literatúry LIBRE, ktorá je dob...
Školstvo
Aj vy ste uvítali navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda, len teraz uvažujete, ako budete deti učiť o ve...
Školstvo
Problematika všeobecne záväzných nariadení (VZN) si vyžaduje permanentné vysvetľovanie a inštruovanie nielen vo vzťahu k dotknutým subjektom školskej samosprávy. Na jednej strane j...
Školstvo
Od Prešova cez Kriváň až po Bratislavu majú jazyky zelenú! Jazykové učebnice z Edície PONS teraz spolu s vami "cestujú" po Slovensku. Keď ich vystopujete a odfotíte sa s tvárami re...
Školstvo
Zmena, novinka, premena, reforma, posun správnym smerom, transformácia, či dokonca prevrat – koľkokrát boli tieto slová vyslovené smerom do našich škôl? Je to logické, veď život ok...
Školstvo
Chcete si zjednodušiť učenie a opakovanie matematiky na druhom stupni základných škôl? Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko po dvoch rokoch fungovania projektu sprístup...
Školstvo
Moderátori zábavno-súťažnej relácia RTVS DAJ SI ČAS – Milan Mimo Ambróz a Monika Mona Zázrivcová majú za sebou tak trochu netradičné vydanie relácie. Vo štvrtok 8. novembra 2018 ce...
Školstvo
Piatok 9.novembra 2018 o 10:00 hodine na pódiu – hneď vedľa stánku odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko – sa konala zábavno-vzdelávacia šou naživo. Žiaci 2. stupňa ZŠ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko organizuje už 11. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov, zástupcov riaditeľov škôl aj zriaďovateľov s názvom ŠKOLA 2018/2019.Konferencia...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete aj tento rok medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018, ktorý má na Slovensku dlhú...
Školstvo
Žijeme vo svete, ktorý je neprehľadný a prehustený informáciami. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme mali trpezlivosť a dokázali oddeliť pravdivé a nepravdivé informácie. A ešte ...
Školstvo
Používanie metódy CLIL- Content and Language Integrated Learning - pri výučbe cudzích jazykov v praxi znamená, že obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkov...
Školstvo
Zhovárame sa s populárnym spevákom Mirom Jarošom, ktorý po Adele Banášovej a Petre Polnišovej prevzal žezlo a stal sa tvárou a ambasádorom celonárodnej čitateľsko-výtvarnej súťaže ...
Školstvo
Knižnica v angličtine, nemčine alebo inom svetom jazyku, ktorú vytvoríte priamo v triede, môže byť veľkým prínosom pre študentov, ale aj samotných pedagógov.Školskú knižnicu má väč...
Školstvo
Nie všetky deti zvládnu v prvom ročníku rovnako úspešne rozlišovať a správne používať všetky písmenká abecedy. So zámerom pomôcť deťom so špecifickými poruchami učenia vydalo odbor...
Školstvo
Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský...
Školstvo
Zástupcovia všetkých siedmich partnerov projektu I – S.K.Y.P.E. zo Slovenska, Čiech a Nemecka sa zišli začiatkom septembra v Brémach v hoteli Radisson Blu, aby si spoločne zhrnuli ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA organizujú pre učiteľov prvého stupňa základných škôl sériu bezplatných školení s názvom Rozvíjajte prírodov...
Školstvo
Základné školy môžu teraz získať ucelený didaktický materiál, ktorý pokrýva všetky oblasti prírodovedného vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania. Metodická príručka pre uč...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva všetkých učiteľov základných škôl na sériu bezplatných školení pod názvom Nebojte sa učiť TECHNIKU!Hlav...
Školstvo
Trápia vás výsledky vašich žiakov v čitateľskej gramotnosti v medzinárodných porovnaniach? Priali by ste si, aby ich pri domácom celoslovenskom testovaní nezradilo čítanie s porozu...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje v auguste 2018 pre učiteľky a riaditeľky materských škôl bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Pr...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko rozšírilo svoju ponuku o sezónne balíky, v rámci ktorých ponúka tituly zo svojej produkcie v rôznych kombináciách a za zvýhodnených podmienok...
Školstvo
Trápite sa s rozpracovaným vnútorným predpisom o zabezpečení pitného režimu vo vašej škole? Rozmýšľate, ako omladiť učiteľský kolektív, ale neporušiť Zákonník práce? Riešite komuni...
Školstvo
V rámci programu medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 5  odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko predstavilo a večer slávnostne aj pokrstilo hneď n...
Školstvo
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku, ktoré už sedem rokov organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, sa tento rok konalo pod záštitou Ministerstva školstva...
Školstvo
Nie je pravda, že čítame málo. Faktom je, že čítame a píšeme viac ako kedykoľvek predtým. Problém je ale v tom, že čítame inak ako doteraz. Z obrazoviek, tabletov a mobilov. Ako te...
Školstvo
Na najväčšom učiteľskom portáli na Slovensku www.skolskyportal.sk vznikla celkom nová pravidelná rubrika, vytvorená špeciálne pre všetkých, ktorí milujú cudzie jazyky – najmä angli...
Školstvo
Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa dostali do situácie, kedy ste  na konflikt zareagovali emotívne, a povedali ste si "Mal som reagovať inak". Často, keď si to povieme, je to u...
Školstvo
Nadnárodný projekt World of Work, ktorý spolu so šiestimi partnermi z troch krajín začalo v septembri 2015 realizovať odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, sa pomaly chýli k svoj...
Školstvo
Predstavte si situáciu: Ste na dovolenke a chcete si rezervovať lístky na koncert, kúpiť liek od bolesti v lekárni, alebo dať opraviť defekt na pneumatike. Všetky tieto situácie vá...
Školstvo
Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cv...
Školstvo
Od dnes, 25. mája vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), čiže súbor konkrétnych opatrení, ktoré by mali členské krajiny EÚ prijať na ochranu súkromi...
Školstvo
Ak ste mali to šťastie, že patríte medzi 450 účastníkov najväčšej konferencie pre učiteľov – Učiteľ nie je Google 5, čoskoro to budete môcť zažiť na vlastnej koži.Poučky hovoria o ...
Školstvo
Základné školy si môžu zasúťažiť o 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha a stredné školy o motivačnú roadshow Moja story, tvoja story, v rámci ktorej študentov navštívia silné oso...
Školstvo
Nadnárodný projekt World of Work vyvrcholí po takmer troch rokoch realizácie. Výsledkami WOW projektu sú 4 intelektuálne výstupy ako aj organizácia školení pre školiteľov, kreatívn...
Školstvo
Chcete po malých, zábavných častiach nadobudnúť prvé znalosti angličtiny a nemčiny? Uvítali by ste ešte pred vaším odletom do zahraničia rýchle a bezpečné uvedenie do jazyka? V RAA...
Školstvo
RAABE Slovensko prináša na náš knižný trh odbornú brožúru, ktorá ponúka ucelený a zrozumiteľným jazykom podaný text o tom, ako môže analýza detskej kresby priniesť veľa diagnostick...
Školstvo
Zapojte sa do nášho prieskumu a traja z vás získajú publikácie z nakladateľstva RAABE. Od začiatku školského roka 2017/2018 vošiel do platnosti Národný štandard finančnej gram...
Školstvo
Štvrtý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Porota i verejnosť urči...
Školstvo
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Tr...
Školstvo
Čitateľská gramotnosť štvrtákov na Slovensku sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD. Taký bol záver ostatného medzinárodného testovania PIRLS. Slovenskí 15-roční žiaci zaost...
Školstvo
Zapojte sa do aktuálneho prieskumu o vašich skúsenostiach s výučbou anglického jazyka na vašej škole a môžete vyhrať balíček jazykovej literatúry PONS.Kto iní, ak nie učitelia angl...
Školstvo
Stretli ste sa už s pojmom symbolické myslenie? Zaujíma vás, ako dieťa vníma čas, priestor a ako uvažuje o množstve? Vedeli ste, že aj tieto schopnosti sú východiskom na určenie ce...
Školstvo
Sesterské nakladateľstvo RAABE v Maďarsku – RAABE KLETT Kft. pozýva všetkých učiteľov stredných odborných škôl na medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa bude konať 26. apríla 2...
Školstvo
Zostávajú už len tri posledné dni na verejné hlasovanie v rámci celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktorú do slovenských škôl prináša odborné nakl...
Školstvo
V tomto školskom roku je do testovania prihlásených 34 865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukra...
Školstvo
Kedy odchádza vlak? Rád čítam knihy. Pracujem ako lekár. Môžete mi poradiť cestu na hrad?  – Dokážete všetky tieto frázy použiť na vašich cestách v angličtine?Ak nie, máme pre...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl ...
Školstvo
Štvrtý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredme...
Školstvo
Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? V RAABE vyšla prehľadná anglická gra...
Školstvo
V nakladateľstve RAABE práve vychádza pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky pre 9. ročník s vyučovacím jazykom maďarským. Testy z matematiky svojou koncepciou, formou a typom ú...
Školstvo
Presne 2. februára 2018, v rámci 6. národnej konferencie učiteľov chémie v Trnave, odštartoval druhý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom SKÚS POKUS – C...
Školstvo
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách, testy písalo spolu ...
Školstvo
Kreslenie je pre dieťa prirodzenou činnosťou, s ktorou môže začať už v útlom veku. Aj keď sa nám spočiatku môže zdať, že dieťa skôr vyryje dieru do stola, než n...
Školstvo
Tí, ktorí čakali na kompaktný rýchlokurz anglického jazyka, sa dočkali. Po nemčine v RAABE práve vychádza rýchlokurz aj v anglickom jazyku – Plynulo za 4 týždne po anglicky. ...
Školstvo
Na základe zahájenia spolupráce VÚDPaP so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujat...
Školstvo
Čo by robili, keby bola u ich podriadených bojová nálada a nerešpektovali ich ako riaditeľov školy? Aké majú skúsenosti so šikanou v zborovni? Čo sa im vybaví pod slovom staf...
Školstvo
V nedávnom období sa vyskytlo viacero nejasností vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. V záuj...
Školstvo
Zákonník práce. Pracovná zmluva. Skúšobná doba. Dohoda o zmene pracovných podmienok. Pracovná cesta. Pracovný poriadok. Práca nadčas. Plán dovoleniek. Náhrada škody a zodpovednosť ...
Školstvo
Odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravilo pre učiteľov úplne novú pracovnú učebnicu a metodiku spracovanú v súlade s iŠVP na vyučovací predmet Prírodoveda pre 3. ročník zák...
Školstvo
Adaptívne učenie súvisí najmä s využívaním moderných technológií prostredníctvom počítačov, tabletov či smartfónov. V tých u detí v školskom veku mnohí vidia skôr prostriedok na zá...
Školstvo
Taká bola pre RAABE Bibliotéka 2017. Jubilejný 25. knižný veľtrh Bibliotéka aj v tomto roku potvrdil, že Slováci nestrácajú záujem o knihy a literatúru. Počas štyroch dní si ...
Školstvo
Metodické orgány by mali byť podľa legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Napriek tomu ...
Školstvo
Máte problém v oblasti vašej práce, na ktorý hľadáte odpoveď? Potrebujete poradiť v oblasti legislatívy a riadenia, vzdelávania a výchovy, personalistiky alebo vás zaujíma iná obla...
Školstvo
Do najväčšej celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, sa prihlásilo spolu 28 551 žiakov druhého, tretieho a štvrtého roč...
Školstvo
Platné právne predpisy týkajúce sa organizácie výcviku, personálne zabezpečenie, verejné obstarávanie, odmeňovanie zamestnancov a upozornenia na povinnosti a dokumentácie – a to vš...
Školstvo
Už 6. novembra v Bratislave a 14. novembra v Košiciach sa bude konať 10. ročník odbornej konferencie pre riaditeľov všetkých stupňov škôl – ŠKOLA 2017/2018. Ak...
Školstvo
Keďže v materských školách aktuálne pribúda stále viac a viac detí mladších ako tri roky, prichádza z odborného nakladateľstva RAABE pre pedagógov v MŠ inšpirác...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete tento rok medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017, ktorý má na Slovensku dlhú ...
Školstvo
Petra Polnišová – obľúbená slovenská herečka, hrá v seriáloch aj v divadle, vystupuje v humoristických reláciách, prihovára sa nám v reklame... Vedeli ste o tom, že je aj váš...
Školstvo
Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odha...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pozýva všetkých učiteľov matematiky na druhom stupni základných škôl a v príslušných ročníkoch na osemročných gymnáziách na bezplatné školeni...
Školstvo
Dejiny, geografia, politika, umenie, literatúra, pamätihodnoti, kultúra, ale aj hospodárstvo, gramatika... Dá sa vôbec toto všetko obsiahnuť v príprave na skúšku dospelosti z angli...
Školstvo
Ak áno, pamätajte na dve veci: Po prvé, náročné deti nie sú ani zlé, ani neposlušné. Len vyžadujú iný prístup a viac vašej pozornosti. Po druhé: rodičia sú pre vás – učiteľky v MŠ ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií ...
Školstvo
Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných ...
Školstvo
31. augusta 2017 sa v pražskom hoteli Maximilian konalo už druhé medzinárodné stretnutie zástupcov všetkých 7 partnerov projektu I – S.K.Y.P.E. zo Slovenska, Čiech a Nemecka.Projek...
Školstvo
Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský...
Školstvo
V dňoch 4. až 6. augusta 2017 sa zástupcovia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zúčastnili v srbskej Vojvodine v Báčskom Petrovci na oslavách  slovenskej ...
Školstvo
Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, kto...
Školstvo
Možno vzdelávanie v školách prispôsobiť každému žiakovi - slabšiemu, priemernému aj nadanému? V triedach, kde sedí 20 až 30 detí, sa to zdá nemožné. Šancu, ako to zmeniť, ponúka ad...
Školstvo
Na prekvapenie mnohých riaditeliek a učiteliek v materských školách vydal 17. augusta 2016 Štátny pedagogický ústav na svojej stránke strohý oznam, že „Štátny vzdelávací program pr...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú všetkých pedagógov základných škôl na bezplatné školenia s názvom Technika – Pripravujte na skutočný ...
Školstvo
Európsku konferenciu zameranú na prezentáciu príkladov dobrej praxe projektov v sektore školského vzdelávania a úspešnú disemináciu ich výsledkov zorganizovala spoločnosť Pädagogis...
Školstvo
Sériu jedenástich školení v desiatich mestách Slovenska organizuje RAABE v termíne od 14. do 21. augusta 2017. Účastníci bezplatných školení v Michalovciach, Košiciach, Prešove, Po...
Školstvo
Takmer priamo z tlačiarne do Senca medzi účastníkov  6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 dorazila aj celkom nová a skutočne jedinečná metodick...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku, letnú formu učenia sa – v podobe zábavných krížoviek, hlavolamov...
Školstvo
Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej un...
Školstvo
Ak hovoríme o inklúzii, nebolo by správne hovoriť len o rozdielnosti v kultúrach. Veď deti sú rozdielne už aj samy o sebe. Zaujímajú ich iné veci, inak sa učia, inak chápu, postupu...
Školstvo
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a škol...
Školstvo
Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schop...
Školstvo
Vedenie každej školy sa musí každodenne vyrovnávať s množstvom problémov, či už ide o nedostatok financií, množstvo dokumentácie, problémové správanie žiakov, nedorozumenia na prac...
Školstvo
Poznáte pracovné zošity Škôlkar pre deti vo veku 5–6 rokov? Objednali ste ich pre svojich škôlkarov? Stiahli ste si k nim metodické pokyny, ale stále váhate, ako s nimi správne pra...
Školstvo
Školské výlety a škola v prírode – niektorí žiaci ich už majú za sebou, iných ešte len čakajú. Ich organizácia si vyžaduje nemalú prípravu, o potrebnej dokumentácii nehovoriac. Vie...
Školstvo
Prvý ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“, ktorej mediálnym partnerom bolo aj odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, má už svojich víťazov. Odborná poro...
Školstvo
Faktom je, že mobilné technológie otvárajú dvere vzdelávania ďalším generáciám, čím sa učenie stáva dostupným doslova kedykoľvek a kdekoľvek a zároveň prispieva k rozmanitosti vzde...
Školstvo
Najväčší komunitný portál pre učiteľov a riaditeľov škôl s názvom Školský portál prináša všetkým svojim prihláseným používateľom aktuality z oblasti školstva, aktivity na bezplatné...
Školstvo
Fašiangy. Morena. Cyril a Metod. Slovenské národné povstanie. Deň Ústavy Slovenskej republiky. Dušičky. Mikuláš. Ako ich priblížiť zrozumiteľne deťom v materskej škole? Skúste to c...
Školstvo
V utorok 25. apríla sme v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave krstili jazykové kurzy, slovníky a krabičky na slovíčka značky PONS. Tvárami kampane a zároveň mode...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných žiakov v bežnej základnej škole. Pedagógom ponúka názory o...
Školstvo
S aktívnym čítaním kníh by sa malo začať ešte skôr, než na základnej škole, zhodujú sa odborníci pedagogickej a psychologickej praxe.„Čítanie s porozumením je v súčasnosti takou zá...
Školstvo
V dňoch 15. a 16. júna 2017 bude Hotel SENEC**** v Senci opäť hostiť takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. Koná sa tu už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie ...
Školstvo
Najväčší komunitný portál pre učiteľov a riaditeľov škôl s názvom Školský portál prináša všetkým svojim prihláseným používateľom aktuality z oblasti školstva, aktivity na bezplatné...
Školstvo
S neustálym nárastom moderných technológií a ich používaním v školách sa stretávame čoraz častejšie. Niekedy ide len o technické vybavenie bez konkrétnych učebných obsahov alebo aj...
Školstvo
Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE, ktoré na Slovensko prináša PONS – svetovú značku jazykových učebníc a slovníkov – pripravuje v spolupráci so sieťou kníhkupectiev Panta Rhei na apríl ...
Školstvo
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori zo Slovenska, ale aj ...
Školstvo
Pracovné zošity pre škôlkarov. Téma, ktorá rozdeľuje rodičov medzi tých, ktorí vidia ich význam a tých, ktorí ich považujú za „vyhodené“ peniaze. Doc. PaedDr. Barbora Kováčová...
Školstvo
Učitelia, ale aj rodičia tak môžu až do konca marca 2017 objednať pre svojich žiakov a deti dvojice pracovných zošitov Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry a Testovanie ...
Školstvo
Mladí čitatelia sa môžu opäť zapojiť do obľúbenej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorú dlhodobo podporuje aj odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Čitatelia z materských, zá...
Školstvo
Odteraz sa tak už aj na Slovensku môžu veční začiatočníci či zaneprázdnení workoholici zlepšovať  v cudzích jazykoch – a to ako klasickou formou, tak aj celkom novým prístupom...
Školstvo
Vo februári vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE ďalšie pokračovanie Edície pre materinky – brožúra Bádateľská hra už od materskej školy – námety a aktivity.Brožúra Bádateľská ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva všetkých učiteľov základných škôl aj osemročných gymnázií na bezplatné školenia. Rozvoj čitateľskej gra...
Školstvo
3. februára 2017 odštartoval prvý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Chémia pod pokrievkou „Skús pokus". Organizátorom je učebnicové nakladateľstvo EX...
Školstvo
28. januára 2017 sa odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a Združenie učiteľov chémie dohodli na dlhodobej spolupráci pri propagovaní odborných kon...
Školstvo
Na úvod trochu štatistiky: podľa posledných zverejnených štatistík sa na slovenských základných školách jeden cudzí jazyk učilo 80,1 % žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni...
Školstvo
Aj vy si asi ešte spomeniete na žiakov, ktorí cez delené hodiny prenášajú triednu knihu z učebne do učebne... Čo by ste povedali na to, že raz a navždy môžete skoncovať s počítaním...
Školstvo
ÉČKA V POTRAVINÁCH – tak znie názov novej metodickej príručky pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Učiteľom ponúka n...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko organizuje aj toto leto sériu bezplatných školení vo vybraných mestách Slovenska pre pedagógov základných škôl. Rozvíjanie čitateľskej gr...
Školstvo
25. novembra 2016 sa v bratislavskom  Austria Trend Hoteli konalo pracovné stretnutie partnerov projektu I-SKYPE (Erasmus+ 2016) – Interactive Science for Kids and Youngsters ...
Školstvo
Od septembra do novembra tohto roku sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, prihlásilo takmer...
Školstvo
Od 1. septembra 2016 vstúpil do platnosti pre všetky materské školy na Slovensku nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý zavádza do ...
Školstvo
Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zb...
Školstvo
Ťažko sa orientujete v zložitom procese integrácie? Chceli by ste si ujasniť príslušnú legislatívu a vyhnúť sa tak nedostatočne vypracovanej dokumentácii pre žiakov so ŠVVP? Radi b...
Školstvo
Prihláste sa a možno pôjdete s celou triedou do rozprávkovej dedinky Habakuky.Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné n...
Školstvo
Konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora včera svojím podpisom otvorili nový priestor spo...
Školstvo
Presne 7. novembra sa začal tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešn...
Školstvo
Prechod žiaka na osemročné gymnázium si vyžaduje pripraviť ho na zmenu vo viacerých smeroch. Tá sa týka nielen nového prostredia, v ktorom ho čakajú nové priateľstvá, ale aj odlišn...
Školstvo
Prvé z tohtoročných testovaní sa už pomaly blíži. Už 23. novembra 2016 zasadnú piataci do lavíc a budú musieť preukázať svoje vedomosti z učiva prvého stupňa základných škôl. V tej...
Školstvo
V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sede...
Školstvo
Ak vás nebaví so žiakmi čítať len príbehy z čítanky a hľadáte doplnkové texty, ktoré by umožňovali rozvíjať u žiakov prvého stupňa čitateľskú gramotnosť hravou formou, čo takto vys...
Školstvo
Otvorený list zákazníkom: Keďže v posledných dňoch sme v odbornom nakladateľstve RAABE zaznamenali viacero otázok zo strany našich zákazníkov – odberateľov aktualizačného servisu v...
Školstvo
Zvládate povinnosti z oblasti personalistiky s ľahkosťou? Viete, aké sú povinnosti riaditeľa školy pri výkone finančnej kontroly? Ako postupovať pri priestupkoch žiakov voči učiteľ...
Školstvo
Stránku www.skolskyportal.sk predstavilo odborné nakladateľstvo RAABE nielen učiteľom, ale všetkým priaznivcov kvalitného vzdelávania už pred siedmimi rokmi, počas ktorých sa stala...
Školstvo
A je to tu! Prihlasovanie je otvorené! Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov, ale aj rodičov odteraz až do 15. novembra 2016...
Školstvo
Začal nový školský rok a do testovania piatakov na ZŠ z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, zostávajú približne 2 mesiace. Prípravu...
Školstvo
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pozývajú učiteľov základných škôl na 32. ročník medzinárodnej vedecko-od...
Školstvo
„Pre strednú aj základnú školu, v ktorých sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, je potrebné nájsť literatúru, ktorá zodpovedá danej vekovej kategórii, a čítať, čítať, čítať... To je...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s Duálnou akadémiou a s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú všetkých pedagógov základných škôl na bezplatné školenia s názvom ...
Školstvo
Už v materskej škole sa niektoré deti javia ako neprimerane neposedné, s problémami s pozornosťou a s impulzivitou. Ak sa začne s takýmito deťmi pracovať ešte pred nástupom do škol...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom „ I –...
Školstvo
Organizáciu Detskej univerzity mala pod patronátom Pedagogická fakulta, ale do samotnej realizácie sa zapojila aj Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva.Cieľom Detskej univerz...
Školstvo
Po úspešnej celoslovenskej roadshow pre materské školy organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sériu bezplatných školení vo vybraných mestách Slovenska aj pre pedagógov p...
Školstvo
Absolvovali vaši predškoláci zápis do prvého ročníka základnej školy? Spomenuli vám azda rodičia, že ich pri zápise pani učiteľky v škole upozornili na isté rezervy v niektorej obl...
Školstvo
Dnešná dynamická doba dieťa rozptyľuje. Zo všetkých strán sa naň „valia“ rôzne podnety, ktoré jeho nezrelá osobnosť a rozvíjajúci sa nervový systém nedokážu správne spracovať. Pozo...
Školstvo
V nových vydaniach plnofarebných pracovných zošitov prináša RAABE obsah, ktorý je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy. „Vyhoveli sme pripomienkam učiteľov a upravili sme o...
Školstvo
Umenie byť učiteľom od autorskej dvojice Zuzana Berová a Peter Bero. Příběh změny z pera manželskej dvojice Ireny a Václava Trojanovcov. A napokon aj Matematikov žalospev od americ...
Školstvo
Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vz...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje pre učiteľky a riaditeľky materských škôl bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Tvoríme a vymýšľa...
Školstvo
Presne 16. mája 2016 sa v Slovenskom rozhlase konala verejná nahrávka, na ktorej Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. - autor novej publikácie z RAABE predstavil svoju novinku s názv...
Školstvo
Cigánski diabli prerušujú svoje celoslovenské turné s názvom Carmen á la Gibsy Devils, aby mohli 9. júna 2016 v Hoteli SENEC zahrať učiteľom na RAABE konferencii. Odborné nakladate...
Školstvo
Projekt „Vráťme knihy do škôl", ktorého spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj, odborné nakladateľstvo RAABE, vydavateľstvo Ikar a internetové kníhkupectvo abcknihy.sk...
Školstvo
Podľa Štefana Šprocha, moderátora tohtoročnej medzinárodnej konferencie Učiteľ nie je Google³ ...a stále sa môže učiť, je to schopnosť zaujať žiaka. Prečítajte si rozhovor, v ktoro...
Školstvo
Hoci tento školský rok ešte neskončil a učitelia spolu so žiakmi teraz myslia skôr na to, ako úspešne ukončiť druhý polrok 2015/2016, ako zorganizovať školu v prírode a koncoročné ...
Školstvo
Projekt „Goodyear – Bezpečná škôlka“ spúšťa ďalší ročník súťaže pre materské školy, ktorej cieľom je zvyšovať bezpečnosť detí na cestách. Úlohou detí v tohtoročnej súťaži s názvom:...
Školstvo
5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktoré na Slovensku organizuje odborné nakladateľstvo RAABE spolu so svojimi partnermi, sa bude tento rok konať 9. – 10. ...
Školstvo
Vtáčia búdka, košík upletený zo starého papiera, klobúk z kartónu, prstové bábky, obal na mobil, pavúčí hlavolam, alebo dokonca futbalová lopta vyrobená z papiera – to všetko sú pr...
Školstvo
Populárna žiacka anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku – Zlatý Amos vstupuje do jubilejného 10. ročníka svojej existencie. A odborné nakladateľstvo RAABE je opä...
Školstvo
Prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa nezadržateľne blížia. Piataci na základných školách absolvujú nielen domácu prípravu navyše, aby v tejto skúške obstáli. Mnohí z nich nav...
Školstvo
Ak ste hľadali učebnú pomôcku na prírodovedu, biológiu či environmentálnu výchovu, ktorá by spestrila vaše vyučovacie hodiny v základnej alebo aj v materskej škole, už viac nemusít...
Školstvo
Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Ž...
Školstvo
Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov pokračuje aj v roku 2016. Všeobecní odborní lekári v nej nájdu vždy to, čo práve potrebujú: odpor...
Školstvo
Orientujete sa v aktuálnych právnych predpisoch, ktoré sa dotýkajú prevádzky školských jedální? Viete o tom, že zákon o verejnom obstarávaní bol za posledný rok novelizovaný už päť...
Školstvo
Bratislavský samosprávny kraj, ABCknihy.sk a vydavateľstvá IKAR a RAABE Slovensko odštartovali 15. februára 2016 už piaty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Do 15. ...
Školstvo
Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade musia školu požiadať o povolenie plniť povinnú školsk...
Školstvo
Pojmy agresia a násilie sa v súčasnosti čoraz viac vyskytujú v našom slovníku, čo odzrkadľuje skutočnosť, že sa s týmito javmi pomerne často stretávame v bežnom živote. Školstvo je...
Školstvo
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učite...
Školstvo
Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a ...
Školstvo
Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako h...
Školstvo
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmet...
Školstvo
Škola v prírode v materskej škole a Aktivity v materskej škole – exkurzie, výlety, vychádzky... sú názvy dvoch najnovších príručiek pre materské školy. Sprevádzajú čitateľov platný...
Školstvo
Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?Komplexne spracovanú problematiku prevencie fajčenia nájdete napríklad aj v...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza publikácia Školské dokumenty. Nové dielo predstavuje vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia zákla...
Školstvo
„Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Ešte v roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej p...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci ...
Školstvo
Ani sme sa nenazdali a čochvíľa tu máme polovicu školského roka za sebou. Prichádza čas polročnej klasifikácie žiakov, boj za vylepšovanie známok, posledné písomky, skúšanie, predk...
Školstvo
Viete ako vzdelávať moderne a zvýšiť záujem žiakov o matematiku? Chceli by ste získať nové praktické skúsenosti, ľahko aplikovateľné do vášho vyučovacieho procesu? Hľadáte nové prí...
Školstvo
Ktosi múdry povedal, že škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, aby všetci žiaci mali rovnakú šancu do budúcna. Aj čo sa týka voľby povol...
Školstvo
Benefičný koncert Úsmevu ako dar nemohol chýbať ani počas týchto Vianoc na televíznych obrazovkách. „Tento koncert je 33. ročník, je najstarší v tejto časti strednej Európy, ktorý ...
Školstvo
Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ  – prvé dva pracovné zošity na prírodovedné predmety z RAABE, ktoré vychádzajú...
Školstvo
Netradičný  prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov....
Školstvo
Ako môžete vy aj žiaci formulovať hodnotné zadania úloh? Ako u detí rozvíjať výpočtové zručnosti? Kedy majú deti z hľadania riešení dobrý pocit? Ako je vhodné usporiadať triedu a š...
Školstvo
Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, poruchy pozornosti a hyperaktivita – najčastejšie špecifické poruchy, s ktorými sa dnes, žiaľ, stretávajú učitelia stále častejšie....
Školstvo
Komunikácia medzi rodinou a školou bola jednou z hlavných tém na RAABE konferencii ŠKOLA 2015/2016. V Bratislave, rovnako tak aj v Košiciach, to bol práve workshop venovaný dialógu...
Školstvo
V Bratislave sa dnes koná už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016 s názvom Manažment školy utopený v legislatíve – Hodíme vám záchranné ko...
Školstvo
V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Výlety, či exkurzie k nim rozhodne patria. Sú niečím, na čo sa tak skoro nezabúda – a to aj vtedy, ak sa nič nevyp...
Školstvo
Odpoveď aj na túto otázku prináša najnovší pracovný zošit odborného nakladateľstva RAABE – Technika pre 6. ročník ZŠ, ktorý vychádza v edícii Človek a svet práce.Pracovný zošit s p...
Školstvo
Začiatkom novembra sa v Senci uskutočnila III. medzinárodná odborná konferencia – Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR. Hlavnou t...
Školstvo
V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený pr...
Školstvo
Od polovice augusta do konca októbra sa do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE, prihlásilo spolu 12 867 žiakov druhého, tretieh...
Školstvo
26. novembra v Bratislave a 1. decembra 2015 v Košiciach sa bude konať už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016.• Potrebujete poradiť ako z...
Školstvo
Matematika – jeden z najväčších strašiakov mnohých školákov. Ak je nejaký predmet, ktorý patrí medzi najmenej obľúbené, určite sa na prvých priečkach objaví práve ona. V čom tkvie ...
Školstvo
Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov už len počas tohto týždňa prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čita...
Školstvo
V súlade s novým štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách uviedlo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko na jeseň tohto roku na trh...
Školstvo
Byť triednym učiteľom nie je jednoduché. A byť dobrým triednym učiteľom je ešte ťažšie. S ambíciou prinášať učiteľom aktuálne a zaujímavé príspevky súvisiace s prácou, povinnosťami...
Školstvo
Nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v materskej škole voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúse...
Školstvo
Zákon č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 150 ods. 5 priznáva riaditeľovi š...
Školstvo
„Mohlo by sa zdať, že proces rozvodu je taká náročná a intímna záležitosť rodiny, že pomoc učiteľa nebude mať výraznejší vplyv na jej priebeh. Nie je to však pravda! Učiteľ a škols...
Školstvo
Viete, ako získať finančné príspevky na školy v prírode a športové výcviky a neutopiť sa v mori papierovania? Ako posilniť výučbu v oblasti Človek a svet práce, keď chýba vybavenie...
Školstvo
Školské výcviky a škola v prírode - dve aktuálne témy, ktoré sú momentálne predmetom rozhovorov na pôde školy, na strane zriaďovateľov, medzi učiteľmi aj rodičmi. Reč pritom nie je...
Školstvo
V priebehu posledných dvoch týždňov absolvovala celoslovenské turné – bezplatné školenia pre riaditeľky a učiteľky v MŠ pod názvom Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti detí v novom Š...
Školstvo
Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov odteraz až do konca októbra 2015 prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťa...
Školstvo
„Prepojiť umenie a remeslá so životom a vzdelávaním je veľmi dôležité. Hlavne u detí, ktoré majú poruchy učenia či iné vzdelávacie ťažkosti. V tvorivých dielňach si všetky deti prí...
Školstvo
Funkcia riaditeľky materskej školy so sebou prináša celý rad povinností, v ktorých sa musí začínajúca no i skúsená riaditeľka veľmi rýchlo zorientovať. Jednou z kľúčových oblastí, ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje pre učiteľky a riaditeľky materských škôl bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Rozvíjanie počiat...
Školstvo
Od nového školského roka čaká školákov hneď niekoľko zmien. Jednou z nich je aj posilnenie predmetu Pracovné vyučovanie v rámci voliteľných hodín. Odborné nakladateľstvo Dr. Josef ...
Školstvo
"Nie je veľa Slovákov vyučujúcich v krajine, ktorá má jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete". Takto prezentoval časopis .týždeň v jednom zo svojich ostatných vydaní Dr....
Školstvo
Kde sú hranice kompetencií riaditeľa školy a kde naopak tie zriaďovateľské? Hľadáte riaditeľské inšpirácie v práci zriaďovateľa školy? Kde vziať prostriedky na efektívne riadenie š...
Školstvo
V súlade s novým štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách uvádza odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko na trh absolútnu novinku - ...
Školstvo
V odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko aktuálne vychádza pokračovanie jedného z najúspešnejších diel (Materská škola a jej riadenie), ktoré predstavuje pre riaditeľky ...
Školstvo
Ľudia, ktorí svojou odbornou či autorskou prácou prispievajú k obohateniu oblasti vzdelávania na Slovensku, si zaslúžia poďakovanie a uznanie. V odbornom nakladateľstve RAABE vznik...
Školstvo
Slovensko je jediná krajina v Európe, ktorá má systém uzavretej učebnicovej politiky. Znamená to, že štát rozhodne o tom, ktorá jedna učebnica je najlepšia a následne ju nakúpi pre...
Školstvo
Odborné nakladateľstva Dr. Josef Raabe, s. r. o., prináša učiteľom pomôcku – knihu Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje...
Školstvo
Čo znamená „KVALITA ŠKOLY“ a prečo je meraná výsledkami testov? Ako môžu prebiehať PROCESY UČENIA A UČENIA SA v heterogénnom prostredí školy? Vieme si predstaviť a skonkretizovať r...
Školstvo
Prípravy 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2, ktorá sa bude konať 4. – 5. júna 2015 v Bratislave, už vrcholia. Lektori finišujú na svojich prednášk...
Školstvo
V súvislosti s práve prebiehajúcou kampaňou Slovenskej komory učiteľov pod názvom Zber strachu a aj s ohľadom na nedávnu výzvu ministra školstva Juraja Draxlera, aby sa učitelia, k...
Školstvo
Testovanie 9, didaktika matematiky aj (ne)pripravenosť na učiteľovanie - aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyh...
Školstvo
Už 23. mája 2015 sa bude v Nitre opäť hovoriť o slovenčine. Tretí ročník neformálnej slovenčinárskej konferencie s názvom 3bodky podporilo tento rok aj odborné nakladateľstvo Dr. J...
Školstvo
Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google 2 – to nie je len odborný program na aktuálne témy: procesy učenia a učenia sa, kvalita školy, či vzdelávania pre budúcnosť.  Tot...
Školstvo
Spolu takmer 10 000 prihlásených žiakov, celkovo 274 základných škôl z celého Slovenska, šesť príbehov na prelúskanie, veľká dávka šikovnosti u detí a trpezlivosti na strane učiteľ...
Školstvo
V rámci bohatého programu dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktorú pod názvom Učiteľ nie je Google – môže, ale nemusí vedieť všetko, už po štvrtýkrát orga...
Školstvo
V dňoch 4. - 5. júna 2015 bude Bratislava hostiť účastníkov už 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2 – môže, ale nemusí vedieť všetko. Organizátor po...
Školstvo
Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Komplexný materiál aktivít spraco...
Školstvo
Na najväčšom komunitnom portáli pre učiteľov – internetovej stránke www.skolskyportal.sk sme od februára spustili novú pravidelnú rubriku OTÁZKA MESIACA pre všetkých, ktorým záleží...
Školstvo
V rámci bohatého programu medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2, ktorú pre všetkých pedagógov na Slovensku organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slo...
Školstvo
V poradí už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2 - môže, ale nemusí vedieť všetko, sa môže aj tento rok pochváliť bohatou účasťou spíkrov zo zahranič...
Školstvo
Vďaka odbornému nakladateľstvu Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aktuálne vychádza brožúra vypracovaná už v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdeláv...
Školstvo
Po úspešnej edícii pracovných zošitov Testovanie 9 prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aj pre žiakov 5. ročníka ZŠ pracovný zošit Testovanie 5 zo slo...
Školstvo
4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 2 - môže, ale nemusí vedieť všetko organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r....
Školstvo
10. marca 2015 sa v aule Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave uskutočnilo slávnostné ukončenie už štvrtého ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl, do ktorej sa zapojilo 661 škô...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aktuálne vydáva novú pomôcku pre učiteľov a vychovávateľov s názvom Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zar...
Školstvo
Verejné obstarávanie v školách. Heterogenita vo vzdelávaní. Kurikulárne dokumenty včera a dnes. Reflexia Testovania. Mýty, povery a fakty o domácom vzdelávaní. Rada školy – hrozba ...
Školstvo
Účasť viac ako 350 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných škôl, bohatý odborný program, zahraniční prednášajúci z Nového Zélandu, Nemecka a Česka, viac ako 25 reno...
Školstvo
Musí byť manažérom, lídrom, koordinátorom, administratívnym pracovníkom, špecialistom na verejné obstarávanie, stratégom, zodpovedá za efektívne a hospodárne čerpanie finančných pr...
Školstvo
Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl sa dostáva do ďalšieho kola. Potom, ako sa do súťaže prihlásilo spolu 9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE, člen skupiny Klett je od 19. januára 2015 právoplatným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.„Sme radi, že sme sa členstvom v...
Školstvo
Spolu 111 krásnych detských kresieb, šikovné deti z 12 materských škôl z celého Slovenska, 219 „zdieľaní“ a celkovo 5 789 lajkov na Facebooku – to sú základné čísla o súťaži pre ma...
Školstvo
Na jeseň minulého roka zahájilo odborné nakladateľstvo RAABE spoluprácu s rodičovským portálom rodinka.sk, a to s cieľom priniesť rodičom, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní ich...
Školstvo
 o tom, ako zvládnuť komunikáciu so žiakom a jeho rodičmi uprostred rozvoduČo je pre učiteľov užitočné vedieť o rozvode? Ako sa prežívanie rozvodu môže prejaviť v správaní die...
Školstvo
Koncom minulého roka odborné nakladateľstvo RAABE založilo v rámci rozšírenia starostlivosti o svojich zákazníkov vernostný klub s názvom RAABE AKTÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA pre učiteľky ...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE partnersky podporilo vzdelávací projekt CHEMGENERATION spoločnosti BASF, ktorá už po štvrtý raz vyhlásila súťaž pre stredné školy. Jej cieľom je zvýšiť...
Školstvo
Po úspešnej spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania (FNPV) v minulom roku, pokračuje odborné nakladateľstvo RAABE aj v roku 2015 v projekte „Klientsky program výhod“ pre učiteľo...