• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Novinka: Podporujeme prírodovednú gramotnosť škôlkarov

Pridané: 17.02.2017 14:07:09 Počet zobrazení: 726

17 Február 2017

Vo februári vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE ďalšie pokračovanie Edície pre materinky – brožúra Bádateľská hra už od materskej školy – námety a aktivity.

Brožúra Bádateľská hra už od materskej školy, ktorej obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy, predkladá množstvo námetov a aktivít, ako deti zabaviť hrou a súčasne ich priviesť na prvú objaviteľskú dráhu prostredníctvom experimentovania, a to ako klasickým spôsobom, tak i prostredníctvom internetu. Vznikla na základe skúseností a výskumu s tematikou zameranou na prírodovedné experimentovanie, realizovaného s diplomantkami študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika počas ich štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením autorky doc. RNDr. Miroslavy Ožvoldovej, CSc.

Nová brožúra prináša pre učiteľky predškolského, či primárneho vzdelávania, ale aj pre aktívnych rodičov motivačné prírodovedne orientované aktivity. Nasmeruje ich, ako možno deti viesť, aby sa hravou formou a nenásilným „bádaním", dozvedeli viac o svete okolo nich. „Ukazuje, ako možno využiť obľúbenosť detí hrať sa s PC na ľahšie zvládnutie pochopenie súvislostí a prírodovedných zákonitostí, ktoré v rytme súčasného života si mnohokrát ani nestíhame uvedomovať. Prezentuje návod ako využiť nielen klasický spôsob „experiment v kuchyni, či v prírode", ale i najnovšiu novinku – experimentovanie cez internet," predstavila nové pokračovanie najväčšej edície pre učiteľky v MŠ jej autorka.

Vďaka brožúre môžu učiteľky v materských školách aj rodičia deti nasmerovať na:
• pozorné pozorovanie okolitého sveta okolo nich,
• rozvíjanie ich pojmového aparátu,
• rozvíjanie logického myslenia,
• to, ako sa naučiť klásť otázky k nastolenému problému,
• vytvorenie predpokladu, čo sa stane, ak...,
• rozumné využívanie času na internete,
• nadobúdanie základov pre rozvoj kľúčových kompetencií,
• povzbudenie a motiváciu pre prírodovedné vzdelávanie,
• hranie sa aj trochu inak ako doteraz.

Viac informácií o novej brožúre nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info