• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Novinka pre všetky dobré vedúce školských jedální

Pridané: 23.03.2016 12:30:00 Počet zobrazení: 781

23 Marec 2016

Orientujete sa v aktuálnych právnych predpisoch, ktoré sa dotýkajú prevádzky školských jedální? Viete o tom, že zákon o verejnom obstarávaní bol za posledný rok novelizovaný už päťkrát? Stihli ste si už naštudovať nový zákon o odpadoch a viete ako má školská jedáleň postupovať pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu?

Riadenie školskej jedálne je veľmi náročná a zodpovedná úloha, ktorá so sebou prináša množstvo povinností. V rámci svojej pracovnej pozície musí vedúca školskej jedálne vykonávať zároveň niekoľko dôležitých funkcií. Musí byť manažérom, administratívnym pracovníkom, odborníkom z oblasti zdravého životného štýlu, tvorcom výživových programov, často špecialistom na verejné obstarávanie, navrhovateľom technologických a výrobných postupov, zodpovedá aj za efektívne a hospodárne čerpanie finančných prostriedkov. Ako sa to dá všetko zvládnuť?
V publikácii, ktorá v tomto období vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko, nájdu vedúce školských jedální tipy na zaujímavé projekty a zefektívnenie riadenia práce, jej súčasťou sú aj vzory smerníc a formulárov, ktoré ušetria čas. Početné príklady z praxe zase uľahčia pochopenie problémov, s ktorými sa denno-denne vedúce školských jedální stretávajú.

„Vedúcim školských jedální nechceme ponúkať rozsiahle traktáty plné teórie, práve prepojenosť s praxou a vysoká odbornosť boli pri vzniku tejto publikácie našimi hlavnými kritériami pri výbere autorov aj samotných tém. Za článkami stoja ozajstní odborníci z ministerstiev, školských úradov, úradov verejného zdravotníctva, inšpektorátu práce, a ako inak, aj kolegovia – vedúce školských jedální, ktorých príspevky obohatia praktický pohľad na ponúkané informácie," zdôraznila Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

S cieľom zachovať aktuálnosť príspevkov prináša RAABE aj toto dielo v podobe otvorenej publikácie. V rámci aktualizačného servisu tak zákazníci vždy dostanú nové, aktuálne informácie reagujúce na podnety a požiadavky praxe.

Z ďalších tém v základnom diele vyberáme:

 • Viete, aké sú finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín?
 • Aké potraviny majú a môžu tvoriť doplnkový sortiment v školskom bufete?
 • Odlišuje sa bezpečnosť ochrany zdravia pri práci v školskej jedálni od bezpečnosti pri práci v škole?
 • Viete správne vypracovať prevádzkový poriadok? Máme pre vás pripravenú ukážku!
 • Máte soľ vo vašej jedální pod kontrolou? Viete, aké sú povolebné množstvá solí v jedlách pre deti?

Viac informácií o tomto praktickom sprievodcovi úspešným riadením zariadenia školského stravovania nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info