Články

Čítanie s porozumením treba u detí trénovať skôr, ako na ZŠ

Čítanie s porozumením treba u detí trénovať skôr, ako na ZŠ
S aktívnym čítaním kníh by sa malo začať ešte skôr, než na základnej škole, zhodujú sa odborníci pedagogickej a psychologickej praxe.


„Čítanie s porozumením je v súčasnosti takou základnou kompetenciou nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými," uviedla pre televíziu TABLET.TV Monika Klapková, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva.

Podľa jej slov s tréningom čítania s porozumením by rodičia mali začať už v predškolskom veku, a to čítaním knižiek svojím deťom a následnou diskusiou o tom, o čo v rozprávkach išlo a ako si informácie z rozprávky vysvetľujú. Využívať by pri tom mali knihy s edukačným obsahom, tiež pesničkové, v ktorých sa môžu niečo naučiť, knihy také, ktoré môžu zároveň ponúknuť priestor na ďalšiu tvorbu, uviedol Milan Buno, marketingový manažér knižného vydavateľstva.

Ako uviedla Klapková, problém pramení v absencii komunikácie. „Nedostatočne komunikujeme, nedostatočne čítame a potom nedostatočne rozumieme," doplnila. Aj preto je dnes, podľa slov odborníkov, dôležité, aby sa žiaci nad prečítaným textom zamysleli, prípadne ho prerozprávali vlastnými slovami. Práve to môže mať za následok zlepšenie vnímania medzipredmetových vzťahov, logického zmýšľania, vnímania a aj rozvoj výtvarnej kreativity.

Všetky spomenuté kompetencie rozvíjali v priebehu tohto školského roka druháci, tretiaci a štvrtáci na základných školách z celého Slovenska v rámci čitateľsko-výtvarnej súťaže ČItateľský oriešok 3.

Pozrite si reportáž o potrebe rozvíjania čitateľskej gramotnosti a o slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Čitateľský oriešok 3, ktoré sa konalo 20. apríla 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.

tablet.tv

Zdroj: TABLET.TV / RAABE