Odborné konferencie RAABE pre riaditeľov a učiteľov

Sme presvedčení o tom, že riaditeľom škôl i učiteľom máme čo ponúknuť, a práve s týmto zámerom organizujeme pre riaditeľov aj učiteľov všetkých typov škôl pravidelné celoslovenské stretnutia v podobe odborných konferencií. Pri podujatiach využívame naše medzinárodné skúsenosti, chceme byť aj týmto spôsobom nápomocní pri formovaní názorov a zvyšovaní povedomia pedagógov, ale aj širokej odbornej verejnosti o najnovších trendoch vo vzdelávaní. Naším zámerom je podnietiť diskusiu, nájsť možnosti riešení a aj na ne poukázať.

RAABE konferencie – to sú predovšetkým aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku, trendy vo vzdelávaní zo zahraničia, bohatý odborný aj sprievodný program s množstvom rôznych aktivít – od prednášok cez semináre, workshopy až po okrúhle stoly. Pre pedagógov z celého Slovenska je to však aj príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. O vysokej obľube oboch podujatí, ktoré pre riaditeľov a učiteľov úspešne organizujeme už niekoľko rokov, najlepšie svedčí aj fakt, že obe konferencie RAABE – Učiteľ nie je Google, ale aj ŠKOLA – sú už v komunite pedagógov na Slovensku dobre etablovanými a stabilnými značkami.


2024


Učiteľ nie je Google 8


2023


ŠKOLA 2023/2024


2022


ŠKOLA 2022/2023


2022Učiteľ nie je Google 72021


ŠKOLA 2021/2022


2020

2019

2018

2017201620152014