Aktuality

Školstvo
Rizikový vývin reči dieťaťa je potrebné neodkladne riešiť. Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, prečo je logopédov nedostatok a akú rolu v celom procese zohráva rodič približuj...
Školstvo
Čitateľská gramotnosť, predškolská príprava, vzdelávanie pedagogických zamestnancov za ministerské peniaze a diktáty – taká je ponuka bezplatných webinárov.Jak rozvíjet čtenářskou ...

Novinky