Aktuality

Školstvo
V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom ...
Školstvo
Viete, aký je vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávaním?Ak sa narodím do chudobného, vylúčeného prostredia, je vysoko p...

Novinky