Aktuality

Školstvo
Druhý aprílový týždeň začneme asistentmi v materskej škole, posvietime si na učenie sa vybraných slov v tretej a štvrtej triede ZŠ, venovať sa tiež budeme budovaniu slovnej zásoby ...
Školstvo
Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už siedmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude uc...

Novinky