Aktuality

Školstvo
Aká je škála tohto fenoménu na základe poľských a medzinárodných výsledkov prieskumov?Šikanovanie zo strany rovesníkov je definované ako forma agresívneho správania charakterizovan...
Školstvo
Siedmaci v základných školách budú spoznávať Európu s celkom novou učebnicou.Učebnica Geografia pre 7. ročník ZŠ a pre GOŠ (2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom) je ďalšou časť ...

Novinky