Aktuality

Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie“.Výzva je určená všetkým verejným, cirk...
Školstvo
Z dôvodu aktuálneho zatvorenia základných škôl pristúpilo odborné vydavateľstvo RAABE Slovensko ako vyhlasovateľ celonárodnej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7 k zme...

Novinky