Vzdelávanie pedagógov - Webináre

   Čítať sa neučíme len na slovenčine! - 15.10.2020, 17.00

   Deviatacky dejepis nemusí byť nuda! - 14.10.2020, 17.00

   Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia? - 13.10.2020, 17.00

   Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? - 12.10.2020, 17.00

   Ako na dvojročné deti? - 08.10.2020, 17.00

   Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? - 06.10.2020, 17.00

   AKO NA VYBRANÉ SLOVÁ A NÁSOBILKU - 01.10.2020, 17.00

   Hráme sa s biológiou - 29.09.2020, 17.00

   Majstrujeme z domu! - 28.09.2020, 17.00

   PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ alebo ČO MAJÚ SPOLOČNÉ PRVOUKA A PRÍRODOVEDA - 24.09.2020, 17.00

   ROZVÍJANIE FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1. A 2. STUPNI ZŠ - 23.09.2020, 17.00

   ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI – HRAVO A EFEKTÍVNE - 17.09.2020, 17.00

   ČÍTAM, teda VIEM! - 16.09.2020, 17.00

   ČÍTAM, teda VIEM! - 10.09.2020, 17.00

   ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI – HRAVO A EFEKTÍVNE - 09.09.2020, 17.00

   Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet? - 03.09.2020, 17.00

   Myšlienka, výkres, výrobok – konštruovanie je zábava pre každého! - 02.09.2020, 17.00

   Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba? - 31.08.2020, 17.00

   Slovenčina v kocke - 20.08.2020, 17.00

   Ako na angličtinu v začiatkoch? - 19.08.2020, 17.00

   Pripravení na školu? - 18.08.2020, 17.00

   Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania! - 30.06.2020, 17.00

   Humor vo vzdelávaní. Ako na to? - 29.06.2020, 17.00

   Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli - 25.06.2020, 17.00

   Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva... - 23.06.2020, 17.00

   Aktuálna situácia v pracovnoprávnych vzťahoch v školách a školských zariadeniach - 19.06.2020, 17.00

   Ako na angličtinu v začiatkoch? - 18.06.2020, 17.00

   Ako zužitkovať skúsenosti z karantény na produktívnejšiu prácu celého tímu učiteľov - 18.06.2020, 09.00

   Etická výchova ako kľúč k ľudskosti - 17.06.2020, 17.00

   Prvouka ako spôsob „prežívania“ poznatkov - 16.06.2020, 17.00

   Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým? - 11.06.2020, 17.00

   Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? - 10.06.2020, 17.00

   Rozvíjame grafomotoriku predškolákov - 09.06.2020, 17.00

   Viete, ako učiť astronómiu v základnej škole? - 08.06.2020, 17.00

   Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov? - 04.06.2020, 17.00

   Poďte učiť fyziku cez astronómiu! - 03.06.2020, 17.00

  Viete, ako zatraktívniť pre žiakov čítanie v cudzom jazyku? - 02.06.2020, 17.00

  Hráme sa s biológiou - 28.05.2020, 17.00

  Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov - 27.05.2020, 17.00

  Čítať sa neučíme len na slovenčine! - 25.05.2020, 17.00

  Zdravá výživa alebo Ako a načo je dobré učiť chémiu? - 21.05.2020, 17.00

  Aby sme viac vo finančnej gramotnosti nezaostávali - 19.05.2020, 17.00

  Čítať sa neučíme len na slovenčine! - 18.05.2020, 17.00

  Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli - 14.05.2020, 17.00

  Fyzika online s internetom aj bez - 13.05.2020, 17.00

  Humor vo vzdelávaní. Ako na to? - 07.05.2020, 17.00

  Letíme s deťmi do vesmíru! - 06.05.2020, 17.00

  Ako si z domu poradiť s prvoukou a prírodovedou? - 05.05.2020, 17.00

  Ako učiť angličtinu malých školákov? - 30.04.2020, 17.00

  Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli - 29.04.2020, 17.00

  Majstrujeme z domu! - 28.04.2020, 17.00

  Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli - 27.04.2020, 17.00