Článkyjj

Školstvo
Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcom cykl...
Školstvo
6. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 6 sa dostáva do ďalšej fázy. Súťažné texty na lúskanie boli zverejnené! Učitelia, rodičia aj žiaci ta...
Zdravotníctvo
Štátna zdravotná poisťovňa prišla o najviac poistencov odvtedy, ako existuje v súčasnej podobe. Jej manažment vidí príčiny v problémoch v zdravotníctve.  Rok 2010. Dátum,...
Školstvo
Do pripomienkovania Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania v základných a stredných školách sa zapojilo 12 subjektov a podali spolu 99 pripomienok.Pripomienky ku Koncepci...
Školstvo
Možno ste nejakou trpeli aj vy, len o tom vtedy nemal nikto ani tušenia. Doba sa ale zmenila a deti so špecifickými poruchami učenia dnes nájdeme takmer v každej triede.Často sú ni...
Školstvo
Problematika Európskej únie (EÚ) by sa mohla zlepšiť a prehĺbiť v učebných osnovách dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy. Pre učiteľov týchto predmetov sa chystá metodické ...
Zdravotníctvo
Lekár po rokoch života a práce vo francúzskom exile bilancuje, čo získal a čo stratil, keď odišiel zo Slovenska a najmä zo slovenského zdravotníctva. Kardiológ Martin Miko m...
Zdravotníctvo
Nedostatok zubárov pociťujú najmä ľudia v menších regiónoch. Mnohí musia za ošetrením cestovať do väčších miest, čo je finančne aj časovo náročné. Najviac takýchto ambulancií chý...
Školstvo
Na Slovensko priletel netopier Matt a pri tejto príležitosti dostali možnosť zoznámiť sa s novým konceptom angličtiny pre prvákov aj slovenskí učitelia angličtiny na základných ško...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete aj tento rok medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2019, ktorý má na Slovensku dlhú...
Školstvo
Už viete, ako zapracujete Národný štandard finančnej gramotnosti do vašich školských vzdelávacích plánov? Slabá finančná gramotnosť sa podpisuje pod problémy ľudí s nebankovým...
Zdravotníctvo
Zdravotníci pri náročnej liečbe onkologických ochorení potrebujú prístup ku kvalitným údajom. Databáza, z ktorej čerpajú napríklad štatistiky o účinnosti liekov, je stará takmer ...
Zobrazenie 85 až 96 z 618 (52 stránok)