• CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091- 504-9

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

NOVINKA
Cvičebnica je spracovaná v súlade s platným iŠVP. Obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. Poskytuje množstvo cvičení, úloh a námetov na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Súčasne prináša aj priestor na poznámky.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    4,00 € 2,00 €

ks

Popis

dolozka

Cvičebnica obsahuje: 

  • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
  • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov,
  • dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty,
  • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní, zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.


Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky. Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


ODBORNÁ GARANCIA:

Autor: RNDr. Helena Vicenová

Recenzenti:

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
PaedDr. Pavol Bernáth
Ing. Mária Filová


OBSAH:

ZLOŽENIE LÁTOK
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny
1.2 Aké veľké sú častice látok
1.3 Atómy a chemické prvky
1.4 Názvy a značky chemických prvkov
1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny
1.6 Ióny
1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo
1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok
1.9 Chemická väzba Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si


VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Chemické prvky
2.1 Periodická tabuľka prvkov
2.2 Kovy, polokovy a nekovy
2.3 Vodík
2.4 Kyslík
2.5 Vzácne plyny
2.6 Halogény
2.7 Alkalické kovy
2.8 Železo
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Chemické zlúčeniny
3.1 Halogenidy
3.2 Oxidy
3.3 Kyseliny
3.4 Hydroxidy
3.5 Soli
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Chemické reakcie
4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice
4.2 Neutralizácia
4.3 Redoxné reakcie Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie
Zopakujeme si


Príloha
Register
Periodická tabuľka prvkov
Laboratórne pomôcky Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Počet strán 56
Rok vydania 2018

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Počet strán 56
Rok vydania 2018

Súvisiace produkty

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poz..

2,00 € 4,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poz..

4,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Obsah inovovanej cvičebnice je spracovaný v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahuje v úvode úlohy na opa..

2,00 € 4,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyKon..

15,00 €