• CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091- 504-9

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR PODCAST
Cvičebnica je spracovaná v súlade s platným iŠVP. Obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. Poskytuje množstvo cvičení, úloh a námetov na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Súčasne prináša aj priestor na poznámky.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    5,00 €

ks

Popis

 

dolozka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10512:3-10K0 

Cvičebnica obsahuje: 

  • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
  • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov,
  • dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty,
  • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní, zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.


Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky. Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


ODBORNÁ GARANCIA:

Autor: RNDr. Helena Vicenová

Recenzenti:

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
PaedDr. Pavol Bernáth
Ing. Mária Filová


OBSAH:

ZLOŽENIE LÁTOK
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny
1.2 Aké veľké sú častice látok
1.3 Atómy a chemické prvky
1.4 Názvy a značky chemických prvkov
1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny
1.6 Ióny
1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo
1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok
1.9 Chemická väzba Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si


VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Chemické prvky
2.1 Periodická tabuľka prvkov
2.2 Kovy, polokovy a nekovy
2.3 Vodík
2.4 Kyslík
2.5 Vzácne plyny
2.6 Halogény
2.7 Alkalické kovy
2.8 Železo
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Chemické zlúčeniny
3.1 Halogenidy
3.2 Oxidy
3.3 Kyseliny
3.4 Hydroxidy
3.5 Soli
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Chemické reakcie
4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice
4.2 Neutralizácia
4.3 Redoxné reakcie Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie
Zopakujeme si


Príloha
Register
Periodická tabuľka prvkov
Laboratórne pomôcky Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Počet strán 56
Rok vydania 2018

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Vypočujte si podcast

Podcast

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Počet strán 56
Rok vydania 2018

Súvisiace produkty

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15999:5-A2201Učebnica chémie poskytuje žiakom základné..

24,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8749:7-A2201 Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a ..

5,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100CObsah učebnice je venovaný chemickým výpočtom, redoxným c..

24,00 €

DOBRE VEDIEŤ

DOBRE VEDIEŤ

Titul Dobre vedieť! 99 otázok z prírodných vied + 30 pokusov je určený pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ..

17,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8748:4-A2201 Cvičebnica obsahuje množstvo cviče..

5,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/16376:5-A1001Obsah inovovanej cvičebnice je sprac..

5,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2017-10358/33051:3-640A  Okrem učiva sú v u..

16,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelá..

16,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2017-10358/33051:3-640A  Okrem učiva s..

19,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelá..

19,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyKon..

20,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)
METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa..

20,00 €