• DIGI CHÉMIA 8

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-022-0

DIGI CHÉMIA 8

DIGITÁLNY
DIGITÁLNA UČEBNICA Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    11,00 €

ks

PopisDIGITÁLNA UČEBNICA Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. 

Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života.

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami. Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami a tabuľkami, ako aj veľkou periodickou tabuľkou prvkov na konci učebnice. Úlohy na konci každej kapitoly umožňujú upevniť si a overiť získané vedomosti. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice aj register na jej konci.

 


ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: RNDr. Helena Vicenová


OBSAH

ZLOŽENIE LÁTOK
Zloženie látok
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny
1.2 Aké veľké sú častice látok
1.3 Atómy a chemické prvky
1.4 Názvy a značky chemických prvkov
1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny
1.6 Ióny
1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo
1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok
1.9 Chemická väzba
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si

VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Chemické prvky
2.1 Periodická tabuľka prvkov
2.2 Kovy, polokovy a nekovy
2.3 Vodík
2.4 Kyslík
2.5 Vzácne plyny
2.6 Halogény
2.7 Alkalické kovy
2.8 Železo
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Chemické zlúčeniny
3.1 Halogenidy
3.1.1 Názvoslovie halogenidov
3.1.2 Významné halogenidy
3.2 Oxidy
3.2.1 Názvoslovie oxidov
3.2.2 Oxidy v stavebníctve
3.2.3 Oxidy v životnom prostredí
3.3 Kyseliny
3.3.1 Kyseliny v domácnosti
3.3.2 Zloženie a vlastnosti kyselín
3.3.3 Významné kyseliny
3.4 Hydroxidy
3.4.1 Skúmanie zásaditosti roztokov
3.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov
3.4.3 Významné hydroxidy
3.5 Soli
3.5.1 Čo sú soli
3.5.2 Významné soli kyslíkatých kyselín
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Chemické reakcie
4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice
4.2 Neutralizácia
4.3 Redoxné reakcie
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie
Zopakujeme si
Prílohy
Register
Periodická tabuľka prvkov
Laboratórne pomôcky 

 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálna učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálna učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Súvisiace produkty

DIGI CHÉMIA 7

DIGI CHÉMIA 7

DIGITÁLNA UČEBNICA Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdio..

11,00 €

DIGI CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

DIGI CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

DIGITÁLNA CVIČEBNICA obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získan..

5,00 €

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGITÁLNA CVIČEBNICA okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeni..

5,00 €

DIGI A PRINT CHÉMIA 7

DIGI A PRINT CHÉMIA 7

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázi..

17,00 €

DIGI A PRINT CHÉMIA 8

DIGI A PRINT CHÉMIA 8

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázi..

17,00 €

DIGI CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

DIGI CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

DIGITÁLNA CVIČEBNICA Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúd..

5,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10512:3-10K0 Cvičebnica obsahuje:  veľké..

4,50 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO   O..

11,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6869:4-10K0Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdeláva..

11,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na r..

11,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania ..

15,00 €