• DOBRODRUŽNÁ FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-462-4

DOBRODRUŽNÁ FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVINKA
Nový pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    4,00 €

ks

Popis

Pracovný zošit Dobrodružná fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je kľúč k efektívnemu a zábavnému učeniu, inšpirácia pre budúcich vedcov a inžinierov. Obsahuje úlohy založené aj na bádateľskom prístupe, ktoré podporujú rozvoj kritického a logického myslenia, podporujú samostatnú prácu a tímovú spoluprácu. Pod QR kódmi sa skrývajú základné teoretické informácie, správne odpovede na otázky v závere každej kapitoly a ďalšie úlohy. Pracovný zošit vychádza v pútavejšom grafickom spracovaní.

Sú v ňom obsiahnuté všetky tematické celky definované Štátnym vzdelávacím programom.


ODBORNÁ GARANCIA


Autori:

  • Mgr. Paulína Kuhnová
  • PaedDr. Oľga Hírešová
  • Mgr. Peter Kelecsényi

Recenzenti:

  • RNDr. Dorota Černíková
  • PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.
  • Mgr. Mária Wagnerová 


OBSAH

 1. Skúmame magnet. Magnetické pole
 2. Zem ako magnet. Kompas
 3. Ako vyrobiť magnet. Dočasné magnety
 4. Skúmame zelektrizované telesá. Elektrické pole
 5. Elektrický náboj. Elektromer
 6. Elektrický obvod. Elektrické vodiče a izolanty
 7. Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu
 8. Elektrický prúd a meranie elektrického prúdu
 9. Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči
10. Elektrické napätie a meranie elektrického napätia
11. Zdroje elektrického napätia
12. Elektrický odpor. Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča
13. Ohmov zákon
14. Rezistor s premenným odporom
15. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou
16. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba
17. Práce elektrického prúdu. Elektrický príkon
18. Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. Magnetické pole cievky s prúdom
19. Elektromagnet a jeho využitie
20. Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. Elektrolýza a jej využitie
21. Chemické zdroje elektrického napätia
22. Vedenie elektrického prúdu v plynoch
23. Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

24. Elektrická energia a jej premeny
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 44
Formát A4
Rok vydania 2024

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 44
Formát A4
Rok vydania 2024

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT FYZIKA 9 UČEBNICA

DIGI A PRINT FYZIKA 9 UČEBNICA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázi..

27,00 €

DIGI a PRINT FYZIKA 9

DIGI a PRINT FYZIKA 9

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Fyzika pre 9. ročník ZŠKlasický tlačený plnofareb..

10,00 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

DIGI FYZIKA 9

DIGI FYZIKA 9

  DIGITÁLNY ZOŠIT Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným š..

7,00 €

DIGI FYZIKA 9 UČEBNICA

DIGI FYZIKA 9 UČEBNICA

Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujím..

18,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

  Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymná..

3,50 € 7,00 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku každej obj..

18,00 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM– UČEBNICA

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM– UČEBNICA

Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi..

24,00 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM pre žiakov s poruchami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM pre žiakov s poruchami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-12328/41963:6-100CUčebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vl..

268,00 €