• HEMATOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-184-8

HEMATOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Knižná publikácia Hematológia pre všeobecných praktických lekárov obsahuje prehľad základných laboratórnych vyšetrení v hematológii, ako sú vyšetrenie periférneho krvného obrazu a vyšetrenia základných koagulačných pomerov. Laboratórne vyšetrovanie poskytuje kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu skúmanej krvi.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    31,00 € 9,00 €

ks

Popis

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných lekárov tak, aby ste nestrácali čas hľadaním dôležitých informácii v obsiahlych monografiách. Brožúra HEMATOLÓGIA vychádza ako druhý diel edície s názvom Edičný rad pre všeobecného lekára číslo 5 na rok 2015. Ten obsahuje spolu súbor štyroch publikácií Biochémia, Hematológia, Imunológia, Parazitológia. Nájdete v nich vždy to, čo práve potrebujete: odporúčané postupy, dôležité upozornenia, diagnostické a terapeutické usmernenia.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:

  • prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
  • prof. MUDR. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.

OBSAH

1. Laboratórne vyšetrenia v hematológii
1.1 Rutinné vyšetrenie periférneho krvného obrazu na automatických analyzátoroch a manuálne
1.1.1 Krvný obraz (KO)
1.2 Erytrocyty
1.2.1 Počet erytrocytov (Red Blood Cells)
1.2.2 Hemoglobín (Hb)
1.2.3 Hematokrit (HTK, HCT – haematocrit)
1.2.4 Stredný objem červenej krvinky (MCV – Mean Cell Volume)
1.2.5 Stredný obsah hemoglobínu v erytrocyte (MCH – Mean Cell Hemoglobin)
1.2.6 Stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte (MCHC – Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
1.2.7 Distribučná šírka erytrocytov (RDW – Red Cell Distribution Width)
1.2.8 Počet retikulocytov (Ret)
1.3 Mikroskopické vyšetrenie periférneho krvného obrazu
1.4 Anémie
1.4.1 Vyšetrenie stavu železa v organizme
1.4.1.1 Plazmatické Fe
1.4.1.2 Transferín
1.4.1.3 Cirkulujúce transferínové receptory (cTfR, sTfR)
1.4.1.4 Feritín
1.4.1.5 Prehľad používaných analytov v diagnostike porúch metabolizmu železa
1.4.2 Klasifikácia a charakteristika normocytárnych anémií
1.4.3 Hemolytické anémie (HA)
1.4.3.1 Haptoglobín
1.4.3.2 Hemopexín
1.4.3.3 Test autohemolýzy
1.4.3.4 Priamy antiglobulínový test (PAT, priamy Coombsov test)
1.4.3.5 Nepriamy antiglobulínový test (NAT, nepriamy Coombsov test)
1.4.3.6 Acidifikačný Hamov test
1.4.3.7 Hartmannov test
1.4.3.8 Erytrokinetika – 51Cr značené erytrocyty
1.4.4 Posthemoragické anémie
1.4.5 Hyporegeneratívne normocytárne anémie
1.4.6 Klasifikácia a charakteristika mikrocytárnych anémií
1.4.7 Stavy so zníženým hematokritom
1.5 Zvýšený počet erytrocytov
1.6 Dyshemoglobíny
1.6.1 Methemoglobín, hemiglobín (metHb)
1.6.2 Karboxyhemoglobín (COHb)
1.6.3 Sulfhemoglobín (sHb), sulfHb
1.6.4 Voľný hemoglobín (vHb)
1.7 Leukocyty
1.7.1 Parametre a typy bielych krviniek
1.7.1.1 Počet bielych krviniek (WBC – White Blood Cells)
1.7.1.2 Diferenciálny počet leukocytov
1.7.1.3 Neutrofi lné granulocyty
1.7.1.4 Eozinofi lné granulocyty
1.7.1.5 Bazofilné granulocyty
1.7.1.6 Monocyty
1.7.1.7 Lymfocyty
1.8 Trombocyty
1.8.1 Trombocytémia/trombocytóza
1.8.2 Trombocytopénie
1.9 Laboratórne vyšetrenia hemostázy
1.9.1 Predanalytické odporúčania pre hemostatické analýzy
1.9.2 Prehľad koagulácie
1.9.3 Skupinové testy
1.9.3.1 Protrombínový čas (PT) (Quickov čas)
1.9.3.2 Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT)
1.9.3.3 Trombínový čas (TČ)
1.9.4 Fibrinogén
1.9.5 Fibrín degradačné produkty, D-diméry
1.9.6 Fibrínové monoméry
1.9.7 Koagulačné faktory
1.9.7.1 Koagulačné faktory II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII
1.9.7.2 Vyšetrenie vonWillebrandovho faktora (vWF)
1.9.7.3 Antitrombín (AT)

1.9.7.4 Markery aktivácie: komplex trombín – antitrombín (TAT) Protrombínové fragmenty 1+2 (F1+2)Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 106
Formát A5

Súvisiace produkty

IMUNOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

IMUNOLÓGIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných le..

9,00 € 31,00 €