Vyhľadávanie

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


DETSKÝ PACIENT V AMBULANTNEJ PRAXI

DETSKÝ PACIENT V AMBULANTNEJ PRAXI


Špecialisti z oblastí pediatrie čerpali zo svojej praxe a najnovších poznatkov. Publikácia Detský p..

72,00 €

eAMBULANCIA

eAMBULANCIA


Publikácia eAmbulancia sa skladá zo samostatných lekcií, v ktorých sa venujeme najčastejším problémo..

76,00 €

INTERAKCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY LIEČIV

INTERAKCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY LIEČIV


Každá odborná publikácia stráca na aktuálnosti podávaných informácií od prvého dňa jej vydania. Nár..

75,00 €

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE


V súčasnosti celosvetovo užíva antikoncepciu viac ako 100 miliónov žien, spravidla z „nemedicínskych..

10,00 €

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ


Vo farmakoterapii detských pacientov sa tiež využívajú kombinácie liečiv. V článku sú spracované špe..

8,00 €

INTERAKCIE VITAMÍNOV

INTERAKCIE VITAMÍNOV


Vitamíny sú esenciálne zložky potravy potrebné na normálny rast a udržanie zdravia. Poškodenie zdrav..

10,00 €

KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE


V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracov..

4,00 €

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA


Mandátna zmluva sa využíva pri potrebe vykonať v mene mandanta právne úkony, napr. uzavretie zmluvy,..

6,00 €

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI V PRAXI

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI V PRAXI


Dozviete sa, na čo všetko sa mlčanlivosť vzťahuje a v ktorých prípadoch povinnú mlčanlivosť neporušu..

4,00 €

PRACOVNÝ PORIADOK ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PRACOVNÝ PORIADOK ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA


Dozviete sa, kedy platí povinnosť mať pracovný poriadok vypracovaný a či s ním musia súhlasiť aj pra..

10,00 €

PRÁVO NA INFORMÁCIE

PRÁVO NA INFORMÁCIE


Dozviete sa:kto má povinnosť poskytovať požadované informácie,v akej lehote musia byť informácie pos..

8,00 €

SPRÁVNE KONANIE

SPRÁVNE KONANIE


Dozviete sa:aká je pôsobnosť zákona o správnom konaní k právnym predpisom v oblasti zdravotníctva,ak..

10,00 €

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV


Podrobný postup pri zosobňovaná škody za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinn..

6,00 €

100 POHYBOVÝCH HIER

100 POHYBOVÝCH HIER


Brožúra ponúka hry dovnútra (triedy, herne, telocvične, domov) i von (na školský dvor, do prírody, n..

17,00 €

100 POHYBOVÝCH HIER (PDF)

100 POHYBOVÝCH HIER (PDF)


Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyBrožúr..

17,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 1317 (88 stránok)