Vyhľadávanie - asistent

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE


Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

76,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALVÁCIA V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALVÁCIA V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE


Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ


• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti..

83,00 €

PŘÍBĚH ZMĚNY

PŘÍBĚH ZMĚNY


Zmena, novinka, premena, reforma, posun správnym smerom, transformácia, alebo dokonca prevrat – koľk..

11,00 € 28,00 €

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1


Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3


Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE


Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborník..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

REČ DETÍ V MŠ

REČ DETÍ V MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 61 (5 stránok)