Vyhľadávanie - asistent

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE


Pedagogická asistencia je moderný pedagogický nástroj zvyšovania kvality procesov a výsledkov edukác..

22,00 €

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ


• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti..

83,00 €

PŘÍBĚH ZMĚNY

PŘÍBĚH ZMĚNY


Zmena, novinka, premena, reforma, posun správnym smerom, transformácia, alebo dokonca prevrat – koľk..

11,00 € 28,00 €

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1


Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 3


Brožúra Projekt INKLÚZIA v materskej škole 3 prináša cenné informácie nielen pre pedagógov materskýc..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE

PSYCHOHYGIENA UČITEĽA V KOCKE


Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborník..

22,00 €

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI PEDAGÓGA


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY

REŠPEKTUJÚCI ŠTÝL VÝCHOVY


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

ROZVÍJANIE A OVEROVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ

ROZVÍJANIE INTERKULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V MŠ

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ROZVOJ SOCIÁLNYCH A MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

SEBAREGULÁCIA, SEBAKONTROLA A UČENIE

SEBAREGULÁCIA, SEBAKONTROLA A UČENIE


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

Zobrazenie 31 až 45 z 54 (4 stránok)