Vyhľadávanie - podporný

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


ADHD KROK ZA KROKEM

ADHD KROK ZA KROKEM


Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Prestavuje základné vymedzenie tejto poru..

20,00 €

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

BALÍK INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE


Súčasťou cenovo výhodného balíka INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE je:Projekt inklúzia v materskej škole 1P..

66,00 € 88,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI


Absolvovaním tohto aktualizačného vzdelávania si pedagogickí a odborní zamestnanci splnia svoju záko..

300,00 €

INKLUZÍVNA ŠKOLA

INKLUZÍVNA ŠKOLA


Ak má byť inkluzívne vzdelávanie úspešným, je nevyhnutné pracovať na vytváraní profesionálneho prost..

83,00 €

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU


Žiak, u ktorého sa objavia z rôznych príčin problémy rozličného druhu i charakteru, potrebuje už pri..

22,00 €

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ


• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti..

83,00 €

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY

PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY


Mesačník Právny kuriér pre školy vychádza počas školského roka a jeho zámerom je poskytnúť istotu v ..

149,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1


Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL

SEBAHODNOTENIE DIGITÁLNEJ PRIPRAVENOSTI ŠKÔL


Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na moni..

22,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM


V materskej, základnej i strednej škole môžu okrem učiteľov pôsobiť aj zamestnanci, ktorí poskytuj..

83,00 €

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

VZTAHY A NÁSTRAHY VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ


Začlenenie a akceptácia žiakov so ŠVP v rámci školskej triedy so sebou môže prinášať rôzne, často ťa..

20,00 €

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ PEDAGÓGOV PRE PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠVVP


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

Zobrazenie 1 až 14 z 14 (1 stránok)