• MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-389-7

MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

WEBINÁR PODCAST
Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 1.ročník ZŠ približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou. Jej ústrednou postavou je netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  8,00 €

ks

Popis

 

dolozka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/13651:4-A1001

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1
môžete ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.* 

*ak do poznámky v objednávke uvediete heslo: METODIKA ZADARMO.

Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

 • Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.
 • Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.
 • Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom. 
 • Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).

Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok)

STIAHNITE SI TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN TU

Pracovná učebnica je zameraná na precvičovanie orálnych zručností: na počúvanie, porozumenie hovorenému slovu a rozprávanie (obsahuje pesničky, rytmické riekanky, situácie zo života rovnako starých detí a veselé príbehy zvieratiek). Učitelia budú s deťmi vykonávať aj ďalšie činnosti – budú sa s nimi nacvičovať jednoduché dramatizácie príbehov a hrať rôzne jazykové hry, ktorých súčasťou bude často aj pohyb.

Benefity pracovnej učebnice:

 • Vytvorená na základe poznávania a rozvoja osobnosti žiaka.
 • Prináša hravé cvičenia s didaktickým cieľom (lepenie, krúžkovanie, kreslenie, vyfarbovanie, spájanie, priraďovanie, číslovanie a pod.).
 • Žiaci sa nebudú učiť iba izolované slová, pesničky a riekanky, ale učia sa pomocou jednoduchej angličtiny rozprávať o sebe, svojej rodine, svojich hračkách, oblečení a témach, ktoré sa ich týkajú.
 • Tiež sa naučia pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a porozprávať jednoduché príbehy.
 • Súčasťou učebnice je komiks o zvieratkách, lekcie na opakovanie učiva vrátane sebahodnotenia, vystrihovačky, obrázkový slovníček a tiež téma o Vianociach a Veľkej noci.
 • Nahrávky na CD (MP3 formát) sprostredkujú žiakom autentický jazyk a predstavenie iných kultúr.
 • Učebnica obsahuje aj dychové a artikulačné cvičenia.

Prácu s pracovnou učebnicou učiteľom zjednodušuje MATT the Bat 1 – Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre prvákov.

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1
môžete ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.* 

* ak do poznámky v objednávke uvediete heslo: METODIKA ZADARMO.


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., PaedDr. Eva Raffajová, PaedDr. Marta Kolčáková 

Autori: PaedDr. Miluška Karásková Mgr. Lucie Krejčí

Preklad z českého jazyka: Mgr. Lucia Augustínová

Ilustrátori: Jakub Cenkl, Bára Buchalová


OBSAH

1 About me
English is Easy 1

2 Me and My Family
Story: The Hat
English is Easy 2

3 My Colourful World
Story: In the Toy shop
English is Easy 3

4 My Clothes
Story: Spooky, Spooky
English is Easy 4

5 Festivals
Obrázkový slovníček
Vystrihovačky

Každá téma je rozdelená do niekoľkých lekcií.  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica + CD
Počet strán 84
Formát A4 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica + CD
Počet strán 84
Formát A4 + CD

Súvisiace produkty

MATT THE BAT 2 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV + CD

MATT THE BAT 2 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV + CD

  <Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/15203:4-A1001 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC K..

8,00 €

MATT THE BAT 2 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE DRUHÁKOV

MATT THE BAT 2 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE DRUHÁKOV

  Hravou formou pomáhajú zapamätávaniu nanovo získaných slovíčok, keď slová prepájajú s obrá..

11,00 €

MATT THE BAT 2 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE DRUHÁKOV

MATT THE BAT 2 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE DRUHÁKOV

  Čiernobiele pracovné listy obsahujú varianty cvičení z pracovnej učebnice MATT the Bat 2 A..

17,00 €

MATT THE BAT 2 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV

MATT THE BAT 2 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV

  Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.Prináša inšpirácie, ..

17,00 €

MATT THE BAT 1 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE PRVÁKOV

MATT THE BAT 1 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE PRVÁKOV

  Hravou formou pomáhajú zapamätávaniu nanovo získaných slovíčok, keď slová prepájajú s obrá..

11,00 €

MATT THE BAT 1 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE PRVÁKOV

MATT THE BAT 1 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE PRVÁKOV

  Čiernobiele pracovné listy obsahujú varianty cvičení z pracovnej učebnice MATT the Bat 1 A..

17,00 €

MATT THE BAT 1 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV

MATT THE BAT 1 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV

  Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.Prináša inšpirácie, ..

17,00 €