Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/catalog/model/weblog/weblog.php on line 804 Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy

Články

Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy

Rozšírite profesijné svoje kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania o poznatky a zručnosti dôležité pre efektívne pedagogické diagnostikovanie v praxi materských škôl a budete ovládať základné diagnostické metódy pre prax v materskej škole.

Garant: PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Cieľ:  Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho vzdelávania o poznatky a zručnosti dôležité pre efektívne pedagogické diagnostikovanie v praxi materských škôl a ovládať základné diagnostické metódy pre prax v materskej škole.

Určené pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Druh a forma: aktualizačné vzdelávanie

Rozsah: 25 hodín

Metóda: interaktívne zážitkové vyučovanie

V prípade záujmu o školenie kontaktujte:

 

Mgr. Jana Dandelová
+421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk