• PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-179-4

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY


Brožúra vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR. Ucelený metodický materiál a inšpirácia pre učiteľky materských škôl v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks
NÁJDETE AJ V BALÍKOCH:
BALÍK PRE MATERINKY

Popis

edícia pre materinky

materinky

Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevynímajúc oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. S mnohými sa učiteľky materských škôl stotožnili a do svojej praxe ich aplikovali. V našej novej publikácii predstavujeme vlastný pohľad a skúsenosti autoriek s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti v materskej škole, ktoré sú realizované v rámci edukačných projektov zameraných na obohacovanie poznatkového systému a rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku.

Projekty, ktorých ukážky v publikácii uvádzame, sú prioritne zamerané na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Je to oblasť, ktorá sa v poslednom čase stala predmetom záujmu odborníkov venujúcich sa jej obsahu z teoretického i praktického hľadiska.

Benefity, ktoré vám publikácia prináša:

  • ukážky projektov, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, sú podnetným metodickým materiálom, inšpirujúcim učiteľky v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov a aktivít zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku,
  • v teoretickej časti sa autorky venujú prepojeniu obsahu projektov s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti s ohľadom na rešpektovanie učebných štýlov detí,
  • v metodickej časti publikácie autorky uvádzajú príklady konkrétnych projektov, ktoré obsahujú podrobný popis rôznych metód a stratégií zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s odporúčaniami a tipmi, ako edukačný proces v uvedenej oblasti vzdelávania zefektívniť.

Brožúra Predčitateľská gramotnosť 2 - edukačné projekty obsahovo nadväzuje na brožúru Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity, ktorá ponúka konkrétne hry a aktivity. Prostredníctvom nich je možné rozvíjať jednotlivé súčasti predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektor:

Mgr. Jana Králiková

Autori:

PaedDr. Jana Oriešková
Mgr. Milena Lučivjanská


OBSAH

Úvod
1. Predčitateľská gramotnosť

    1.1. Vývin predčitateľskej gramotnosti
    1.2. Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v projektoch
    1.3. Realizácia projektov
    1.4. Účasť detí na realizácii projektov

2. Učebné štýly
    2.1. Problematika učebných štýlov
    2.2. Učebné štýly podľa zmyslových preferencií
    2.3. Učebné štýly podľa prevažujúcich druhov inteligencie
    2.4. Špecifiká edukačného procesu
    2.5. Prínos rešpektovania rôznych učebných štýlov

3. Gramotne podnetné prostredie
    3.1.  Podnetné prvky

4. Edukačné projekty
SOS planéta zem
Bezpečne do školy
Jeseň – pani bohatá
Zvieratá v zime
Karnevalový čas
Kniha – studnica múdrosti
Vesmírne dobrodružstvá
Mamička moja
Všetky deti sveta

5. Odporúčania pre kolegyne v praxi
6. Slovo na záver
7. Zoznam Bibliografických odkazovObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 196
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 196
Formát A5

Súvisiace produkty

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

POZORNOSŤ DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyedícia..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Ho..

17,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY (PDF)

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY (PDF)

edícia pre materinky Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej ..

17,00 €

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE

V článku sa dozviete tiež informácie o fonologickom uvedomovaní, ktoré má svoje špecifiká. ODBO..

4,00 €

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY

Hoci úlohou materskej školy nie je naučiť deti čítať a písať, je to práve materská škola, ktorá ..

17,00 €