Články

PROJEKT GOOD START TO SCHOOL (ERASMUS+ 2015)

PROJEKT GOOD START TO SCHOOL (ERASMUS+ 2015)
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave sa od septembra 2015 podieľalo ako projektový partner na medzinárodnom európskom projekte GOOD START TO SCHOOL, ktorý bol realizovaný v rámci programu Erasmus+.


Koordinátorom projektu bolo české Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Do projektu sa zapojilo celkovo 9 partnerov z Českej republiky, Slovenska a Maďarska. 


Komu bol projekt určený:

Projekt GSS (Good Start to School) bol určený prioritne učiteľom a rodičom, ale tiež pedagógom a odborníkom v MŠ a ZŠ.


Cieľ projektu:

Pripraviť a realizovať inovatívny model hodnotenia pokrokov dieťaťa v materskej škole a rozvoja komunikácie medzi materskou školou a rodinou, čím sa uľahčí prestup dieťaťa z materskej školy do základnej školy.


Výstupy projektu:

  • unikátny diagnostický nástroj PREDICT na priebežné zaznamenávanie a vyhodnocovanie učebných pokrokov dieťaťa v materskej škole, respektíve jeho kľúčových kompetencií;
  • METODIKA PRE UČITEĽOV, v ktorej sa dozvedia nielen informácie o diagnostickom nástroji PREDICT;
  • PRÍRUČKA PRE RODIČOV, ktorá rodičom slúži ako sprievodca hodnotením rozvoja dieťaťa.


Partneri projektu:

Koordinátorom projektu bolo české Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. so sídlom v Prahe. Partnerskými organizáciami projektu boli Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne; MŠ „Čtyřlístek“ Praha; ZŠ s MŠ Plzeň-Božkov, Plzeň; MŠ „Slunečnice“ Maršovice, okres Benešov; ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava; Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.; Fasori Kicsinyek Óvodája, Budapešť; Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó, Kft., Budapešť.


            
        


Projekt GSS bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA201-013947, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.