RAABE AKADÉMIA

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré viac ako 22 rokov pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva, so spoločným zámerom podporovať kvalitu vzdelávania na Slovensku.

RAABE AKADÉMIA vznikla ako prirodzené rozšírenie portfólia, s úmyslom ponúknuť pedagogickým a odborným zamestnancom ďalšie profesijné vzdelávanie – a to v podobe inovačných aj aktualizačných vzdelávacích programov.

Naším zámerom je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a postkrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.


Aktuálnu ponuku vzdelávacích programov aktualizačného a inovačného vzdelávania nájdete TU.