Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ alebo ČO MAJÚ SPOLOČNÉ PRVOUKA A PRÍRODOVEDA | 24.09.2020

O tom, ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov na prvom stupni ZŠ


PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY