Články

Akcia (nielen) pre školské knižnice: 10 + 5 ZADARMO

Akcia (nielen) pre školské knižnice: 10 + 5 ZADARMO
Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa školských knižníc sa vydavateľstvo RAABE Slovensko rozhodlo priniesť školským knižniciam špeciálnu akciu, ktorá podporuje myšlienku, že rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov nestačí len na prvom stupni základných škôl.

Akcia DAJ SI ČAS sa vzťahuje na zábavníky s rovnakým názvom, ktoré RAABE vydalo v spolupráci s RTVS, na motíve rovnomennej zábavno-súťažnej relácie pre deti a mládež. Populárno-náučné zábavníky s historickou tematikou vyšli v RAABE celkom štyri. Rozvíjajú a zdokonaľujú čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy aj osemročných gymnáziách. Naučia vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Predstavujú naozaj jedinečný doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. 

Návod, ako pracovať so zábavníkmi na hodinách, nájdu učitelia v podobe metodických listov pre jednotlivé ročníky a vyučovacie predmety v základných školách aj osemročných gymnáziách. Metodické listy sú voľne dostupné v RAABE e-shope priamo pri jednotlivých dieloch titulu DAJ SI ČAS.


AKCIA PRE ŠKOLY – DAJ SI ČAS

Nakúpte 10 publikácií z edície DAJ SI ČAS a 5 vám dáme ZADARMO! Využite našu novú limitovanú akciu a získajte 15 publikácií edície DAJ SI ČAS za cenu 10!


AKCIU na výhodný nákup DAJ SI ČAS môžete využiť TU

 

Viac o zábavníkoch DAJ SI ČAS

Každý diel DAJ SI ČAS obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. 

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry:


Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:

• krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,

• jazykolamy, hádanky a prešmyčky,

• úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.


Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:

• logické hádanky, testy, rébusy,

• tabuľky,

• úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,

• matematické úlohy.


Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:

• práca s geometrickými tvarmi,

• úlohy na postreh a pozornosť,

• maľovanie, kreslenie,

• farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.


Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:

• Test s historickou tematikou

• Hlavné mestá

• Vlajky, erby

• Mapy

• Vzdialenosti miest

• Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda

• komixy z relácie Daj si čas.