Články

Ako horieť, ale nevyhorieť?

Ako horieť, ale nevyhorieť?
Medzi najčastejšie profesie, u ktorých hrozí syndróm vyhorenia, patria učitelia. Práve oni totiž často pristupujú k svojej práci s veľkým nadšením a zaujatím, avšak ak sa nedočkajú adekvátnej odozvy a nepocítia úspech, strácajú motiváciu. Ich nadšenie slabne, postupne sa môže dostaviť únava, fyzické ťažkosti, či absolútna ľahostajnosť, ktoré už jasne signalizujú syndróm vyhorenia. Ako môže učiteľ rozpoznať prvotné príznaky a ako svojmu vyhorenia predísť, sa dozviete v celkom novej brožúre, ktorá práve vychádza v RAABE.

Viete, aké sú hlavné dôvody vyhorenia učiteľov? V jednom z mnohých prieskumov ich hľadali v susednom Česku. Učiteľov sa pýtali: Čo vám v súvislosti s prácou berie energiu? Čo sa vám na vašej práci nepáči? Z čoho máte pocit ochorenia? Čo vás napĺňa nenegatívnym emóciami?


Ste zvedaví na odpovede učiteľov? A aká by bola tá vaša?


Nezáujem žiakov: 

"... nezáujem detí, ja to teda urobím, ja to pretrpím ..."; 

"Keď nevidím pokrok, keď máme niečo zábavné, a rovnako to žiakov nebaví, je im to ukradnuté, je mi ľúto, keď aktivita nevyjde tak, ako chcem, keď sa niekto neučí, je mu to jedno, je mi ľúto, keď sa nič nelepší ... je to demotivujúce. "; 

"Keď to deti nebaví, keď ich nedokážem získať."


Administratíva: 

"Administratíva. Plnenie nezmyselných úloh na začiatku školského roka, napríklad musíme urobiť evidenciu žiakov v elektronickej podobe a potom ešte v ruke ... "


Rušiaci deti: 

"Keď deti neposlúchajú a rozprávajú sa, ruší a ja si pritom dám s prípravou toľko práce, zvlášť teraz, na začiatku kariéry, na každú hodinu mi trvá príprava až hodinu, staviam teraz základy ... a až ich budem mať, tak to budem šperkovať do lepšej podoby. "


Vedenie: 

"Príkazy vedenia, ktoré nechápem a prídu mi zbytočné, opakovanie testov stále dokola, vedenie to chce, bez toho, aby sa zaujímalo, prečo sú výsledky také, aké sú."


Rodičia: 

"Rodičia. Sú negatívni, nemajú dôveru v učiteľa, neustále kritizujú, rodičia sú sústredení na seba, k deťom majú opičiu lásku ... "; 

"Kritika rodičov, občas rodičia majú možnosť do všetkého hovoriť a oni chcú do všetkého hovoriť, všetko komentujú ...";


Sťažnosti / rozpory: 

"... keď musím kričať, keď musím niekomu vynadať, keď počítače nefungujú a mne sa rozpadne hodina ..."


Ranné vstávanie.

 

Absencia zmysluplnosti: 

"Keď mám pocit, že to nikam nevedie, že sa deti nelepšia, že je to k ničomu, že práca nemá zmysel, že nemá zmysel, aby som ich niečo naučil."


Hodnotenie verejnosti: 

"... že učiteľom chýba autorita ... Spoločenské postavenie učiteľov, pohľad verejnosti na učiteľa, na školu, a tým pádom si to myslia aj deti, čo si rodičia rozprávajú doma, to vnímajú ich deti. Chýba nám silnejšie postavenie, bolo nám odobratých veľa právomocí z tých, čo predtým učitelia mali, teraz si učiteľ nemôže vôbec nič dovoliť. "


Moje zlyhanie: 

"Keď niečo nerobím dobre, keď cítim, že som niečo zanedbala, keď viem, že som niečo mohla urobiť lepšie, lepšie si hodinu pripraviť, včas niečo urobiť, zapísať známky, niečo triednicke, niečo podchytiť skôr ..."


Neúspech: 

"Nesúlad očakávaných výsledkov a reality. Ak sa mi nedarí pri výučbe komunikovať s deťmi, keď urobím nejakú chybu. "


Neúspech žiakov: 

"Keď dávam zlú známku, keď žiaci nič nevedia, nič som ich nenaučila."


Hluk: 

"Hluk v celej škole. Hluk ma bolí. Snažím sa, aby deti boli počas prestávok pokojnejšie, tichšie. "


Vychovávanie detí: 

"Neustále vychovávanie detí, aby nehovorili, nehnevali, nevadí mi vyučovať, ale zdisciplinovať."


...a tiež pocit nedocenenia; zvyšovanie hlasu; žabomyšie vojny; hádzanie kolov pod nohy; riešenie hlúposťou....


Rovnakí učitelia tiež odpovedali na otázku: Čo je prevenciou proti vyhoreniu?


Sebarozvoj: 

"Udržiavať si znalosti v odbore, aby sa v ňom človek nestratil, mal by udržiavať krok s dobou."


Zdravie.


Zmena školy: 

"Človek by nemal učiť na jednej škole 20 rokov, mal by skúsiť školy treba po 5 rokoch striedať, je to iné prostredie, iné deti ..." 


Zmeniť aprobáciu: 

"Keď je človek vyhorený kvôli svojmu predmetu, keď ho to už nebaví, mohol by skúsiť dorobiť si inú aprobáciu." 


Zmysluplnosť: 

"Nenechať sa zlomiť otravnou poznámkou, stačí jedno dieťa, ktoré to baví, a už to má zmysel, na to nezabúdať, už preto tu sme." 


...a tiež vzdať sa triednictva; spokojnosť v osobnom živote; duševná pohoda; dobrý kolektív; adekvátne ohodnotenie; pochváliť sa; pochváliť deti; pochváliť rodičia. 


Aké pracovné podmienky by mal mať učiteľ, aby sa vyhol vyhoreniu? 

Dobrý kolektív kolegov: 

"Stretávanie sa s kolegami aj vo voľnom čase, spoznať je viac." 


Dobré vedenie: 

"Učiteľ nie je robot, nemal by tu byť teror od vedenia, mal by byť ľudský prístup." 


...a tiež príjemné pracovné prostredie, finančné ohodnotenie, platené stáž, poďakovanie za prácu, spätná väzba, dostatok pomôcok, menej administratívy. 


Viac zaujímavostí na tému vyhorenia špeciálne v profesii učiteľa nájdete v brožúre s názvom Učitel a syndrom vyhoření, ktorá práve vychádza v RAABE.

  • Zoznamuje s teóriami o syndróme vyhorenia, prináša výsledky výskumov vedených na túto tému a zoznamuje s ich metodológiou.
  • Zaoberá aj tým, ako tomuto javu predchádzať zo strany samotného učiteľa či akú úlohu v prevencii hrá osoba riaditeľa.
  • Naučí čitateľov lepšie porozumieť téme vyhorenia u učiteľov. Čitateľ sa dozvie, ako samotnému vyhorenia predchádzať, a ak už táto situácia nastane, ako sa s ňou vyrovnať. Ako pomocou jednoduchého testu zistiť svoju náchylnosť k stresu a vyhoreniu.
  • Prináša praktické rady, ako pracovať so sebou samým a ako nadobudnúť späť duševnú rovnováhu, rovnako ako námety na účinné fyzické a psychické cvičenia pre prevenciu stresu a vyhorenia.
  • Prezentuje problematiku syndrómu vyhorenia aj z pohľadu psychológa. V centre záujmu sú predovšetkým okolnosti vzniku syndrómu vyhorenia, tzv. vonkajšie aj vnútorné rizikové faktory. Autorka sa venuje tiež téme stresorov v učiteľstve, ktorých nárast v poslednej dobe má veľký podiel na pomerne častom výskyte syndrómu vyhorenia u ľudí vykonávajúcich učiteľskú profesiu. 


Brožúru si môžete objednať TU