Články

Ako sa naučiť cudzí jazyk?

Ako sa naučiť cudzí jazyk?

Na úvod trochu štatistiky: podľa posledných zverejnených štatistík sa na slovenských základných školách jeden cudzí jazyk učilo 80,1 % žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni sa učilo angličtinu 95,9 % študentov, 52,2 % sa venovalo nemčine a 21,2 % ruštine. Na druhej strane však z prvého európskeho prieskumu jazykových kompetencií vyplýva, že len 42 % žiakov dobre ovláda svoj prvý cudzí jazyk a iba 25 % ovláda svoj druhý cudzí jazyk. Značný počet žiakov, 14 % v prípade prvého cudzieho jazyka a 20 % v prípade druhého nedosahuje ani úroveň „začiatočník".
Medzi krajiny s najväčším rastom podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dokážu hovoriť minimálne jedným cudzím jazykom na konverzačnej úrovni, patria (v porovnaní s údajmi z prieskumu Eurobarometer z roku 2005) Rakúsko (+ 16 percentuálnych bodov na 78 %), Fínsko (+ 6 percentuálnych bodov na 75 %) a Írsko (+ 6 percentuálnych bodov na 40 %).
Naopak, podiel respondentov ovládajúcich aspoň jeden cudzí jazyk výrazne klesol na Slovensku (– 17 percentuálnych bodov na 80 %), v Českej republike (– 12 bodov na 49 %), Bulharsku (– 11 bodov na 48 %), Poľsku (– 7 bodov na 50 %) a Maďarsku (– 7 bodov na 35 %). V týchto krajinách od roku 2005 klesá podiel respondentov schopných hovoriť cudzími jazykmi ako ruština a nemčina.

Možno aj vy patríte do skupiny tých, čo nemálo rokov strávili na hodinách napríklad anglického či nemeckého jazyka, najprv na základnej, potom strednej, prípadne aj vysokej škole. A teraz ruku na srdce: koľko z naučeného ste si osvojili natoľko, že ste dnes schopní viesť rozhovor v práci s anglicky hovoriacim kolegom, že si dohľadáte akékoľvek informácie zo zahraničia na internete aj v pôvodnom jazyku, alebo, že si prečítate cudzojazyčnú knihu?
Že si netrúfate na pôvodnú literatúru? Nevadí! Práve pre vás RAABE prináša takmer 200 knižných titulov cudzojazyčnej adaptovanej beletrie – a to v piatich svetových jazykoch. V angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine.
Jazyková literatúra RAABE obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod., ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Každé z diel je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky či na obohatenie slovnej zásoby.

Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. náročnosti textov a gramatiky na tri skupiny:
• young readers (deti vo veku 5 – 10 rokov)
• teen readers (staršie deti vo veku od 11 – 16 rokov)
• young adult readers (čitatelia nad 16 rokov)

tabulka eli„Každá séria je charakteristická rozdielnou metodológiou v závislosti od jazykovej náročnosti. Napríklad deti vo veku 5 – 10 rokov nájdu na konci každej knižky až 5 strán kontrolných cvičení, ktoré preverujú ich pochopenie textu aj slovnú zásobu. Knižky pre starších čitateľov zase okrem kontrolných úloh obsahujú aj aktivity, ktoré je potrebné absolvovať ešte pred samotným prečítaním textu. Schopnosť čítať, rozprávať, písať a počúvať v cudzom jazyku sú naplno precvičované, navyše niektoré z kníh obsahujú aj CD s audio nahrávkou, preverujúcou úroveň porozumenia textu v cudzom jazyku," priblížila charakter novej edície Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

vnutro1 vnutro2

RAABE na začiatku roka 2017 vydalo rozsiahly katalóg jazykovej literatúry, ktorý školám, ale aj súkromným osobám zasiela bezplatne. Obsahuje prehľadný sumár všetkých takmer 200 titulov, s ukážkami praktických cvičení, ktoré v každej knižke preveria vaše jazykové zručnosti a tiež s údajmi o type gramatiky, či slovnej zásobe, ktoré každou jednou knižkou precvičujete a teda zlepšujete.

katalog
O bezplatné zaslanie knižného katalógu RAABE môžete požiadať na mailovej adrese abo@raabe.sk