Články

Blíži sa uzávierka súťaže Čitateľský oriešok 2

Blíži sa uzávierka súťaže Čitateľský oriešok 2

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov už len počas tohto týždňa prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 2. Uzávierka prihlášok je 31.10.2015!


Cieľom súťaže je rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov.

Žiaci na prvom stupni základnej školy budú môcť opäť spolu so svojimi učiteľmi na hodinách čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Ani tým sa však zábava na vyučovaní nekončí.

Séria pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré krátkymi, pútavými a zaujímavými príbehmi a na ne nadväzujúcimi súbormi úloh učia žiakov pracovať s textom. Úlohy sú formulované a koncipované spôsobom ako úlohy v testovaní 5 a 9, či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ.

Čitateľský oriešok vyvrcholí v januári 2016, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

Február 2016 sa bude niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách.

V apríli 2016 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. V troch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti a Ocenenie najaktívnejšej školy – bude udelené v rámci každého ročníka prvé, druhé aj tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú zaujímavé ceny.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Školy môžu svojich žiakov prihlasovať do súťaže TU.

Leták s podmienkami súťaže na stiahnutie TU.

POZRITE SI REPORTÁŽ o prvom ročníku súťaže Čitateľský oriešok:

čitateľský oriešok

Partneri súťaže:

JandB Unique Sensa Shop hotel pplejsy
martinus.sk Školský portál

Čitateľsko-výtvarná súťaž Čitateľský oriešok je spolufinancovaná z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.